BNS doplňuje řešení Microsoft CRM

INEKON SYSTEMS připravil a zahájil distribuci modulů Prodejní výkonnost a Marketing manažerského informačního systému BNS, které jsou propojeny s řešením Microsoft Dynamics CRM a současně využívají databázové prostředí MS SQL Serveru. Zákazníkům tak INEKON SYSTEMS dává nově k dispozici zajímavé rozšíření CRM aplikace umožňující navíc podpořit:

 

  • Strategické řízení firmy formou manažerského informačního systému BNS datově propojeného s MS Dynamics CRM.
  • Na úrovni MIS BNS propojení dat z CRM se sledovanými ukazateli z jiných zdrojů (spojení měkkých a tvrdých dat, např. sledování závislosti tržeb a aktivit u zákazníků).
  • Procesy tvorby plánů prodeje, extrapolace budoucnosti, roční plány, měsíční a kvart. výhledy, srovnávací a variantní analýzy.
  • Monitoring trendů v oblasti vývoje aktivit se zákazníky, prospekty, aktivit konkurence aj.
  • Sledování historie stavů firem (obchodních vztahů) v členění na zákazníky a prospekty včetně trendů vývoje po měsících s možností rotace sledovaných ukazatelů a dimenzí.

 

 

Uvedené moduly MIS BNS tak dávají managementu společnosti k dispozici komplexní a systémový nástroj podporující jak operativní úroveň řízení vztahů se zákazníky, tak strategický – manažerský pohled na trendy vývoje obchodu a marketingu včetně podpory plánování prodeje ve společnosti.