Inteligentní aplikace v oboru služeb

Charakteristika

Plánování v komunální sféře zpravidla nehraje příliš velkou roli. Každý má totiž na zřeteli především jeden cíl: plnit závazky dané zřizovatelem nebo zákonem. Ředitelé většinou nemají k dispozici průběžné výsledky činnosti nebo hospodaření. Spoléhají se na ekonomy a referenty, kteří však někdy některé informace podceňují, zkreslují či je neumějí včas získat a předložit. Manažerské řízení je tak odkázáno na to, co kdo ručně vytvoří nebo co podle svého odhadu lidem ve vedení sdělí. Výkonnost zaměstnanců nebo provozů například v mnohých příspěvkových organizacích nesleduje nikdo.

Takový styl řízení neumožňuje operativně reagovat na události a změny, které nese život. Uvážíme-li, že celá oblast municipalit – a do jisté míry i státní podniky – odpovídá za své hospodaření nejširšímu obyvatelstvu, je jasné, že by měly. Praxe potvrzuje, že nejefektivnější cesta ke spokojenosti a úspěchu nevede pouze prostřednictvím direktivy směrnic, ale i chytrým využitím možností IT systémů.

Manažeři působící v orgánech státní samosprávy, příspěvkových organizací či státních podnicích by si měli více než jinde klást základní otázky: Budou nám peníze stačit na finanční pokrytí výkonů, které jsou od nás vyžadovány? V jakém rozsahu lze vytvářet dodatečné finanční zdroje vlastními doplňkovými akcemi? Dokážeme dobře zdůvodnit před zřizovatelem a veřejností, které výkony a s jakými náklady, provádíme? Pokud mají k dispozici systém podpory podnikového řízení, který dokáže pracovat se specifiky oboru a spojit všechny klíčové procesy v jeden jednoduchý, přehledný a funkční celek, mají odpovědi rychle a jednoduše před sebou.