Business inteligence v oblasti rychloobrátkového zboží

Charakteristika

Odvětvový model Business Navigation System (BNS) umožňuje plánování v závislosti na specifikách oboru. Například v potravinářství a nápojovém průmyslu dovolí založit plánování na minulosti v kombinaci se zkušenostmi a intuicí manažerů a členů prodejního týmu. V případě výroby nealkoholických nápojů, spotřební chemie či spotřebních předmětů pro domácnost apod. však raději využívá metody založené na informacích z trhu – například z vlastního či konkurenčního monitoringu cen nebo čísel nakupovaných z průzkumů agentur. Datový model je v obou případech postaven tak, aby bylo možné v závislosti na vývoji trhu rychle určit bod zvratu, aktualizovat struktury produktů a zákazníků a upravovat plány. Ve výrobních firmách systém zohlední i specifika dodávek do obchodních řetězců.

Branžové řešení dovoluje svým uživatelům pracovat zároveň i s mnoha tisíci zákazníků a produktů. Koordinuje plánovací procesy manažerů na všech úrovních, ať už jsou z regionu, oblasti, či centrály. Plánování, forecasting i analýzy výsledků probíhají v řezech, které kombinují různé úhly pohledu – například podle zákazníků, produktů, ale i třeba časových období, prodejních kanálů nebo měrných jednotek.