Koncept efektivního řešení pro ostatní průmysl

Charakteristika

V těžkém neboli investičním strojírenství nejsou výjimkou výrobní dodávky, série či zakázky, jejichž výroba trvá řadu měsíců nebo dokonce přesahuje jeden rok. Roční plánovací horizont je tedy příliš těsný. Taktická plánovací perspektiva a modely budoucnosti musí mít víceletý charakter

Vysoká míra unikátnosti produkce obvykle znemožňuje stanovit jasně strukturu a výši spotřebovaných vstupů. Často jsou přijaty zakázky, aniž je k dispozici jejich detailní kalkulace. Přitom vysoká investiční náročnost oboru je na první pohled jasná.

Více než v jiných odvětvových řešeních by měl proto být kladen důraz na řízení a plánování výrobních kapacit – na jejich správném vytížení a vyvažování zakázkové náplně. Důležité postavení zaujímá zakázkový či spíše „multizakázkový“, controlling.

Systém BNS může přispět nejen k přesnějšímu plánování, ale také k nalezení cesty, která vede k dalšímu k dosažení vyšší míry opakovatelnosti produkce a nahromadění dodávek (zakázek), zvýšení konkurenceschopnosti ve výběrových řízeních či volbě správných postupů financování zakázek.

Metody uplatněné v zakázkovém strojírenství je možné použít i ve stavebnictví či polygrafii.