Manažerské informační systémy pro obchod a logistiku

Charakteristika

Spojit všechny činnosti od začátku historie výrobku či služby až po jejich předání konečnému zákazníkovi v jeden výhodný celek, který naplňuje všechny požadavky trhu. To opravdu chce systém propracovaný do nejmenších detailů. V každém okamžiku je totiž třeba mít po ruce skutečně aktuální informace – o výrobě, bonitě zákazníků, skladu, práci dispečerů a řidičů… Neustále je nutné zvažovat, kalkulovat, analyzovat a přizpůsobovat se novým podmínkám. To odčerpává značnou část kapacity manažerů a výkonných pracovníků controllingu. Ti musejí ve spolupráci s IT oddělením pracně integrovat data z různých logistických systémů (například ekonomika a finance, obchod a distribuce) a převádět je do manažerské nadstavby v podobě přehledů, tabulek či reportů zpracovávaných zpravidla v prostředí MS-Excel. Objem dat, která je nutné zpracovat z různých úhlů pohledu tak, aby bylo možné posoudit aktuální ekonomickou situaci a utvořit výhled na další období, neustále narůstá. Řada pracovníků nemůže dělat vlastně téměř nic jiného. A přestože jde o odborníky, nelze vyloučit nepřesnosti a především rychlé stárnutí informací. Odvětvový model Business Navigation Systems nejenže dokáže přinést přesné informace, ale umí je rovněž podle přání uživatelů provázat, simulovat jejich dopady a pomoci vytvářet ta nejefektivnější řešení. A vše to navíc umí velmi rychle.