Nástroje manažerského řízení v segmentu automotive

Charakteristika

Značná část výrobců, kteří působí v České republice, má vlastníky a strategický management v zahraničí. Právě odtud přicházejí rozhodnutí, jaké díly a pro jakou automobilku a její značku budou právě vyráběny. Tady padá rozhodnutí, v jakých objemech a za jakou cenu bude práce vykonána. Zásadním cílem je proto plynulé a bezproblémové plnění výrobních záměrů a úkolů centrály či mateřské společnosti.

Na důležitosti nabývá zejména oblast nákladovosti a ziskovosti. Výrobci automobilových dílů a příslušenství jsou totiž vystaveni extrémnímu tlaku odběratelů na průběžné snižování nákladů a v této souvislosti samozřejmě i cen. A zároveň na co nejvyšší kvalitu a konkurenceschopné termíny. K tomu je třeba ještě přičíst controlling výrobních kapacit (plány a výhledy vytížení výrobních kapacit a potřeby pracovního personálu), hodnocení efektivnosti produktových řad, řízení jejich náběhu a výběhu, řízení změnových projektů, programy úspor nákladů, lepší řízení rozpočtů středisek, monitoring klíčových provozních a procesních ukazatelů s vazbou na management kvality… Zvláštností výroby automobilových dílů je otevřenost kalkulace zakázek vůči zákazníkovi. Cílem controllingu je zprůhlednění nákladovosti jednotlivých útvarů a procesů a tím i celých zakázek odběratelům a obhajoba ceny.

Rovněž je třeba počítat s vysokou sériovostí či masovostí výroby, která je zaměřena na úzký a značně specializovaný sortiment dílů. Ty navíc směřují k omezenému okruhu zákazníků poměrně jednoduchými distribučními kanály (přímé dodávky nebo distribuce přes centrálu, zvláštní kategorií jsou pak dodávky do aftermarketu − skladu náhradních dílů). Všechny uvedené skutečnosti představují oborová specifika, která do značné míry determinují datový a procesní model podnikání.

Odvětvové řešení pro automobilový průmysl je vhodné i pro nábytkářský a elektronický průmysl.