Reference: Stock Plzeň-Božkov

PODPORA ŘÍZENÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH POMOCÍ BNS

Jak nejlépe reagovat na změny chování trhu, konkurenční tlak a ještě tyto změny přenést do krátkodobých i střednědobých plánů? Na tyto a řadu dalších otázek nám pomáhá odpovědětBusiness Navigation System (BNS). Díky novému systému jsme získali nástroj, který nám umožňuje nejen kvalitní a přehlednou analýzu dat, ale také možnost vytvářet a průběžně upravovat manažerské plány na všech úrovních řízení společnosti.

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Společnost STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., je součástí skupiny Stock Spirits Group Limited se sídlem ve Velké Británii. Jsme největším výrobcem lihovin v České republice s přibližně 35procentním podílem na trhu. Naše tradice sahá až do roku 1920. Již 90 let vyrábíme špičkové lihoviny, které patří k nejoblíbenějším na českém trhu. Široká paleta produktů zahrnuje mnoho dobře známých a populárních značek v čele s vlajkovou lodí – Fernetem Stock. Základem postavení naší společnosti na trhu je kombinace tradičních značek s dlouholetou historií s neustálými inovacemi výrobkového portfolia. To dnes zahrnuje více než 40 značek. Řadu dalších mezinárodních lihovin exkluzivně distribuujeme na českém a slovenském trhu.

PŘED ZAVEDENÍM BNS

Zvyšující se tlak konkurence na trhu s lihovinami, změna majitele společnosti a její transformace ukázaly potřebu včasných, dostupných a důvěryhodných dat. Tím byly formulovány požadavky na zavedení manažerského informačního systému, neboť provozní systém SAP/R3 splňoval pouze základní potřeby pro řízení. Tvorba plánů pro jednotlivé produkty byla velmi zdlouhavá a plánování podle zákazníků navíc aplikace nepodporovala vůbec. Potřebu plánovacího a analytického nástroje završila časová náročnost ročních i víceletých plánů včetně čtvrtletních „Latest estimate“.

PO ZAVEDENÍ BNS

Datový sklad systému BNS agregoval všechna potřebná data pro manažerské rozhodování a multidimenzionální pohled nám poskytl potřebné kvalitní informace. V obchodní oblasti BNS zlepšil hodnocení ziskovosti zákazníka a prodávaných produktů. Díky odchylkové analýze můžeme určit příčiny rozdílů mezi plánem a skutečností včetně identifikace množstevních či cenových efektů. Nástroje BNS nám umožňují snadno modelovat dopady změn podmínek na trhu (např. změnu sazby spotřební daně) na plánované objemy prodeje a jejich časové rozložení. Zároveň jsme schopni sestavit reálné, optimistické i pesimistické varianty hospodářského výsledku se všemi dopady do ostatních oblastí podniku. To představuje velkou konkurenční výhodu.

CO ROZHODLO

Kromě řady kladných referencí v oboru nás k rozhodnutí přiměla metodika přehledné a standardizované navigace v plánovacích a vyhodnocovacích procesech pro rychloobrátkové zboží. Tou se INEKON SYSTEMS jednoznačně odlišuje od konkurence. Inekonem pořádané školení pro vrcholový management (BNS Training) bylo přesvědčivé a potvrdilo zkušenosti realizačního týmu. V neposlední řadě však k našemu rozhodnutí o dodavateli manažerského informačního systému rozhodla modulární skladba systému a provázané plánování napříč všemi úseky včetně nám důvěrně známého uživatelského prostředí MS-Excel.

POSTUP IMPLEMENTACE

Rámec potřebných modulů v jednotlivých oblastech obchodu, financí a controllingu jsme specifikovali v Navigační koncepci. V tomto dokumentu jsme zhodnotili to nejlepší z naší znalosti plánovacích procesů ve Stocku Plzeň-Božkov a odvětvového řešení BNS pro segment rychoobrátkového zboží. Znalost konzultantů INEKON SYSTEMS problematiky našeho businessu přispěla spolu s našimi zkušenostmi, zavedenými procesy řízení a rozhodování v naší společnosti k implementaci informačního systému, který nás naviguje k lepším výsledkům hospodaření a standardizaci procesů.

VÝSLEDKY

  • Odchylková navigace pro všechny klíčové funkční oblasti firmy
  • Možnosti tvorby taktických i strategických verzí plánů a jejich pravidelná aktualizace pomocí výhledů
  • Provázaný manažerský systém pro prodej, výrobu, finance i controlling, který umožní dohledat příčiny hospodářských výsledků i tvorby krycího příspěvku
  • Automatizace reportingu pro mateřskou společnost
  • Zkvalitnění odhadů budoucího vývoje
  • Agregované informace z různých informačních systémů včetně SAP R/3 ve společném datovém skladu
  • Konsolidace výstupů s dceřinou společností

Ing. Hana Soukupová, vedoucí controllingu:

Uvědomujeme si, že lepších výsledků nemůžeme dosahovat jen kvantitativním růstem prodaných litrů. Na dnešních trzích je velmi tvrdá konkurence, a proto musíme umět nejen kvalifikovaně vyhodnocovat důsledky našich manažerských rozhodnutí, ale především je předpovídat. Hlavním důvodem, který nás vedl ke změně používaného manažerského informačního systému, byly tedy zvyšující se požadavky na analyzování našich prodejů a současně na přesnější plánování budoucnosti."