Reference: Madeta, a.s.

MADETA: efektivní bilance

Výroba mléčných výrobků se vyznačuje celou řadou specifických problémů. Jde zejména o nedostatek vstupní suroviny a její omezenou trvanlivost – aby nebyla znehodnocena, musí být rychle zpracována. Pro optimální zvládnutí těchto procesů, na kterých závisí úspěch na domácích i zahraničních trzích, jsme od roku 1997 využívali informační systém MFG/PRO. Brzy se však ukázalo, že pro zachování rozvoje společnosti je nutný systém, který by nebyl orientován pouze na minulost a současnost. Začali jsme proto hledat takový, který by dokázal sloučit proces tvorby a modelování plánu s controllingem dosažených výsledků, umožnil flexibilní reakce na změny ve vnitřním i vnějším okolí a také simuloval dopady manažerských rozhodnutí na hospodářský výsledek společnosti.

Charakteristika společnosti

MADETA, a. s., je největším potravinářským podnikem v České republice se specializací na výrobu mléčných výrobků. Zahrnuje osm výrobních závodů na území jižních Čech a zaměstnává okolo 1600 zaměstnanců. Společnost je zároveň největším vývozcem mléka: ročně zpracuje přes 500 milionů litrů při obratu 6,6 miliard Kč. Svým zákazníkům nabízí 250 druhů výrobků.

Před zavedením BNS

Informační systém MFG/PRO sice pokryl operační úroveň řízení, avšak nedokázal vytvořit celkový číselný obraz podnikání, který by bylo možné využít k bilancování. Chyběly nám tak podklady pro efektivní vyjednávání s obchodními řetězci, stále silněji jsme pociťovali tlak zahraniční konkurence ze zemí EU a zasáhla nás liberalizace nákupu mléka. Rovněž jsme neměli po ruce žádný nástroj, který by dokázal sjednotit informace ze všech našich osmi závodů a provést relevantní srovnání.

Po zavedení BNS

Business Navigation System představuje od roku 2001 konkurenční výhodu, která významně napomáhá k dosažení ambiciózních cílů naší společnosti. Je využíván pro taktické řízení výroby a obchodu a má zásadní význam při tvorbě podnikového plánu a jeho aktualizací. Postupně bude BNS rozšířen i na další dceřiné společnosti, které zabezpečují servisní služby. To umožní vytvoření jednotného systému, který zabezpečí plánování svozu mléka, výrobu, obchod a logistiku pro všechny společnosti dohromady. V roce 2004 provedli specialisté Inekon Systems upgrade systému, jehož součástí byla implementace datového skladu jako rozhraní mezi MFG a BNS.

Co rozhodlo

Bilance vstupní suroviny, její dostupnost a optimální zhodnocení představovaly vysoké nároky na dodavatele. Nový systém se musel vyznačovat rychlostí, přizpůsobivostí, možností variantního plánování a schopností integrace dat z více závodů. Našim vysokým požadavkům v těchto směrech nejlépe vyhověla společnost Inekon Systems.

Postup implementace

Základem úspěchu celého projektu byla navigační koncepce, která přispěla k vyjasnění plánovacího procesu. Díky této studii pak mohly být vytvořeny jednotlivé moduly BNS zahrnující oblasti nákupu, prodeje, výroby, financí a tvorby krycího příspěvku. Do ostrého provozu byly zaváděny postupně, aby si na ně mohli koncoví uživatelé dobře zvyknout.

Výsledky:

  • Plánovací procesy byly zrychleny a zpřesněny, což přispělo k flexibilitě společnosti a tím i k posílení postavení vzhledem ke konkurenci na trhu.
  • Tvorba výhledů odráží aktuální vývoj na trhu a zohledňuje integrovaná data z osmi závodů společnosti. Výhodou je možnost několika variant plánů.
  • Můžeme pružně reagovat na požadavky zákazníků a velkoobchodních řetězců.

Petr Krejčí, vedoucí IT:

BNS nám umožňuje nejen rychle naplánovat obchodní strategii, ale i potřebný objem surovin a obalů, a tak stanovit finanční objem největších nákladových položek. Porovnáním skutečnosti s plánem pak dokážeme korigovat jak vstupní náklady, tak i obchodní marže. Systém nám také umožňuje modelovat určité varianty, které pomáhají při strategických rozhodnutích vedení společnosti. Odpadlo neskutečné množství různých tabulek, zkrátil se čas potřebný pro zpracování výše uvedených parametrů a čísel.Systém je dnes z velké části spravován oddělením IT, jeho provoz i vývoj je až na výjimky nezávislý na dodavateli.“