Reference: Herbacos Recordati

HERBACOS RECORDATI: Podpora managementu společnosti – standardizace, komplexnost a integrace procesů řízení

Společnost Herbacos Recordati může díky BNS snadno promítnout prudké změny na trhu do obchodního plánování a následných procesů. Systém rovněž umožňuje zavedení pružné tvorby plánu a průběžných výhledů a zvyšuje spolehlivost zpracovaných informací.

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Herbacos Recordati, s.r.o., působí na českém a slovenském trhu s léčivy již řadu let. Původní společnost HERBACOS vznikla v roce 1991 jako firma zabývající se výrobou tradiční bylinné kosmetiky. Během krátké doby se jí podařilo vybudovat si pozici jednoho z největších českých výrobců léků a potravinových doplňků, v jehož portfoliu se nachází známé a úspěšné produkty jako Acylpyrin, Valetol, Veral nebo Lipovitan. Díky úspěchům na středoevropském trhu došlo k akvizici s italskou společností mezinárodní skupiny RECORDATI a následně k přejmenování firmy na HERBACOS RECORDATI, s.r.o.

Společnost sídlí v Pardubicích, zaměstnává 91 zaměstnanců a působí na celém území České i Slovenské republiky. Tam její aktivity řídí dceřiná společnost Recordati SK se sídlem v Bratislavě. Od vybudování exportního oddělení v r. 2004 rozšířila své působení i do jiných států. Kromě široké škály svých produktů nabízí společnost Herbacos Recordati rovněž služby v oblasti:

  • smluvní výroby
  • laboratorních služeb
  • logistiky

PŘED ZAVEDENÍM BNS

Péče o systém podpory manažerského řízení a reportingu stála controllery a pracovníky IT oddělení měsíčně mnoho času. Náročnost tvorby měsíčních výhledů navíc hodně zatěžovala i klíčové manažery firmy, kteří nemohli využívat předpřipravené plánovací metody. Zdrojová data pro plán byla navíc často obsažena v množství nesourodých tabulek. Hledali jsme proto řešení, jež umožní nahradit pracné a časově náročné zpracování plánů a controllingových dat jedním uceleným systémem. 

PO ZAVEDENÍ BNS

BNS nám umožňuje rychle reagovat na změny a flexibilně prognózovat prodejní výsledky obchodních zastoupení a distributorů. Současně jsou propojeny klíčové kompetenční oblasti firmy, takže jsme schopni velmi rychle změny v plánu či výhledu prodeje promítnout např. do variabilních nákladů či hospodářského výsledku společnosti. To nám pomáhá rychleji analyzovat situaci na trhu a přijmout správná rozhodnutí. Nyní máme systém plně pod kontrolou a jsme schopni ho dále rozvíjet. Umíme m.j. vytvořit výstupy na ad hoc dotazy a zajistit reporty ve specifických formátech požadovaných mateřskou společností.

CO ROZHODLO

Společnost INEKON SYSTEMS se osvědčila jako specialista na danou oblast a byla navíc schopna nabídnout ředpřipravené odvětvové řešení. Zástupci společnosti rovněž jednoznačně prokázali svou kompetenci při jednání s managementem naší firmy.

POSTUP IMPLEMENTACE 

V rámci vedení společnosti jsme si chtěli nejprve ujasnit cílový koncept systému řízení. Proto jsme jako první krok zvolili Navigační workshop (NW). Tam se podařilo sjednotit pohled na systém plánování a reportingu a s ním související klíčové ukazatele (KPI). Poznatky z NW se promítly jak do informačního systému K2, tak do projektu implementace systému BNS. Řešení umožnilo managementu provázat obchodní plánování se sledováním nákladovosti výrobků i manažerským plánem výroby. 

VÝSLEDKY 

  • Promítnutí rychlých změn trhu do obchodního plánování a následných procesů.
  • Zavedení pružné tvorby plánu a průběžných výhledů.
  • Zajištění spolehlivosti zpracovaných informací.
  • Využití plánů a analýz v BNS pro odhalení problémů a vytvoření příležitostí. 

Ing. Jiří Šafránek, finanční ředitel:

„Návratnost investice do BNS, stejně jako navazující spolupráci s INEKON SYSTEMS považuji za velmi dobrou. Nejvíce si cením toho, že dnes můžeme pracovat s více business scénáři s ohledem na možné změny na trhu, které jsme schopni ve výhledu daleko rychleji aktualizovat. Další důležitý přínos vidím v tom, že díky BNS jsme schopni dostát vysokým požadavkům mateřské společnosti (kótované na burze) na komplexní a včasný reporting celého spektra finančních ukazatelů a výkazů. Významnou pomoc nám BNS zajistilo také v procesu due diligence při akvizici, kdy jsme byli schopni rychle reagovat na dotazy investorů.“

Ing. Jiří Matějec, vedoucí controllingu: 

„Podpora systémem BNS znamená úsporu času všem zúčastněným pracovníkům a lepší navigaci pro rozhodování managementu.“