Reference: Bonavita

BONAVITA: rychlejší manažerské rozhodování v oblasti financí, obchodu i výroby

Stovky výrobků, dodávky do obchodních řetězců, export ve výši poloviny obratu – tak lze charakterizovat firma BONAVITA. K udržení a rozšiřování získaných pozic na domácím i zahraničním trhu ale takto úspěšná společnost potřebuje kvalitní a rychle dostupné informace pro operativní řízení a plánování rozvoje podniku. A právě takové informace nyní BONAVITA získává díky manažerskému informačnímu systému Business Navigation System (BNS), který kromě klasického využití v ekonomické oblasti intenzivně využívá rovněž v oblasti obchodu a výroby. 

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

BONAVITA, spol s r.o., působí na českém potravinářském trhu od roku 1991. Vznikající firmu, toho času ještě pod názvem PRAGOSOJA, spol. s r.o., inspiroval k širší nabídce výrobků racionální výživy zejména tehdejší stav domácího sortimentu potravin. Začala proto dovážet a následně vyrábět sójové proteiny (sójové maso), které uvedla na trh pod značkou BONA VITA. V roce 1995 pak zahájila prodej kukuřičných lupínků známých pod mezinárodním názvem corn flakes. Na náročném trhu, obsazeném zahraniční konkurencí, se BONAVITA dokázala prosadit a během pouhých dvou let se dostala mezi první tři značky. Oblasti cereálních snídaní se věnovala i v následujících letech a postupně přišla s řadou extrudovaných a koextrudovaných výrobků. Mezi její vyráběné či na trh dodávané produkty patří cereálie, müsli, ovesné kaše, ovesné vločky, proteinové, ořechové a ovesné tyčinky, těstoviny atd. Společnost si zajišťuje celoplošnou distribuci svých výrobků v ČR a je rovněž úspěšná i v exportu. Kromě již tradičních trhů, jakými je například Slovensko, se BONAVITĚ daří také v Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Slovinsku nebo Chorvatsku. Úspěch zaznamenala rovněž na trzích skandinávských států nebo exotického arabského světa. BONAVITA se zabývá i výrobou krmiv, především granulovaného mláta, a poskytuje zemědělské služby (posklizňová úprava a výkup plodin).

PŘED ZAVEDENÍM BNS

Firma raketově rostla, ale základní informační systém neměl manažerskou nadstavbu a neumožňoval plánování. Pro analýzy dat a reporting jsme využívali převážně Excel. Proto jsme nemohli přehledným a uživatelsky jednoduchým způsobem kombinovat různé pohledy na data, která byla předmětem zkoumání. Pro kvalitní manažerské rozhodování jsme tedy potřebovali nástroj, který by nám poskytl informace nejen ve zvolené formě, ale také v požadovaném čase. Chyběla nám rovněž zpětná vazba, která by rychle verifikovala naše rozhodnutí, umožnila kontrolu plánu a především identifikovala, kde a proč vznikly případné odchylky. 

PO ZAVEDENÍ BNS

Oceňujeme funkcionalitu systému a jednoduchost jeho obsluhy. Ve většině firem se totiž chytře využívá již zavedený tabulkový procesor Excel. BNS umožňuje variantní zpracování, kombinace různých pohledů nejen na data ve finančních hodnotách, ale také například v naturálních jednotkách, jako jsou v našem případě kilogramy, kusy apod. To ocení každý, kdo sestavuje plán, analyzuje odchylky od jeho plnění a chce předem otestovat důsledky chystaných rozhodnutí. Díky manažerskému systému umíme identifikovat a nastavit osobní odpovědnost jednotlivých vedoucích pracovníků za svěřenou oblast řízení na úrovni oddělení či organizační části podniku. Kromě finanční oblasti jsme se při zavádění BNS zaměřili také na oblast prodeje. Nyní tak dokážeme vyhodnotit rentabilitu každého zákazníka. Ve spolupráci s ostatními systémy řízení podniku, mezi nimiž vyniká např. software pro řízení nákupu a zásob od společnosti Logio, dokážeme prostřednictvím BNS také efektivně vyhodnocovat využití výrobních kapacit. Umíme rovněž přesně kalkulovat bonusy, které značnou měrou ovlivňují profitabilitu obchodování s obchodními řetězci a v neposlední řadě plánovat nikoliv v Excelu, ale pomocí standardně a rychle fungujícího plánovacího nástroje BNS. Zavedením BNS jsme tedy získali přehledný manažerský nástroj pro plánování, kontrolu a analýzu. V budoucnu od tohoto systému očekáváme ještě celkové zjednodušení rutinní činnosti a reportingu (např. automatickým generováním tzv. „reportovací knihy“).

CO ROZHODLO

Hledali jsme manažerský nástroj s ucelenou metodikou a jasnými analytickými a plánovacími postupy vhodný pro potravinářský průmysl. Požadovali jsme příjemné uživatelské prostředí, jednoduché ovládání a bezpečný přístup širokého počtu uživatelů k datům. Podmínkou byla také snadná údržba a nezávislost na dodavateli, ale i jeho schopnost plnohodnotně se na provozní systém napojit. Všechna tato kritéria INEKON SYSTEMS splnil. Své kvality potvrdili jeho zaměstnanci i v průběhu vlastní implementace. Navštívili jsme rovněž firmy, kde BNS již používají. Zde jsme se nezajímali jen o samotnou funkcionalitu systému, ale také o serióznost firmy INEKON SYSTEMS, způsob řízení implementace a o formy komunikace mezi dodavatelem a odběratelem. 

POSTUP IMPLEMENTACE

Nejprve jsme si společně s experty INEKON SYSTEMS vyjasnili podobu procesů plánování a řízení a potřeby našich interních analýz. Ti následně vypracovali tzv. Navigační koncepci – přesné zadání a řešení manažerského systému včetně harmonogramu a odpovědnosti realizačního týmu. Pravidla a priority respektovaly naši plochou organizační strukturu, stejně jako zodpovědnosti a kompetence, které vyplývají z úrovně řízení a druhu podnikání. Při implementaci jsme také narazili na překážky, které si vyžádaly změny v samotném nastavení některých modulů. Především v těchto chvílích jsme ocenili flexibilní přístup pracovníků INEKON SYSTEMS.

VÝSLEDKY 

  • Rychlá a jasná zpětná vazbu, díky níž lze kontrolovat nastavení jednotlivých procesů ovlivňující řízení společnosti, kvalitu dat i jejich zpracování.
  • Projekce zamýšlených změn do hospodářského výsledku či jiných aktivit podniku díky variantně zpracovanému plánu a možnost testování rozhodnutí, jež ovlivňují rentabilitu podniku či jeho činností.
  • Rychlá identifikace příčin změn a určení odpovědnosti díky neustálé kontrole vykazované skutečnosti a analýze odchylek od plánu.
  • Možnost spravedlivě ohodnocovat manažery, obchodníky a pracovníky výroby, a to podle skutečně měřitelných informací.
  • Pořádek a kontrola nad daty, rychlá dostupnost relevantní informace o obchodní činnosti a schopnost vyhodnocení rentability výroby a prodeje.
  • Snadné porozumění výstupů díky možnosti přizpůsobení formy a obsahu reportů uživateli.

 

Ing. Přemysl Procházka, generální ředitel:

„BNS samozřejmě není jediným manažerským informačním systémem, který je na trhu k dispozici. Proč jsme si tedy vybrali právě ten? Domnívám se, že jádro odpovědi spočívá v tom, že je to jednoduchý a uživatelsky příjemný systém, který navíc tvoří velmi dobrý kompromis mezi pořizovací cenou, rozsahem a rychlostí zpracování dat. Každá firma se jednoho dne dostane do situace, ve které ji kvalitní data = informace nechybí. Jejich sběru však věnuje více času než samotné analýze a vlastní realizaci opatření, která by z ní měla být vyvozena. BNS je šikovný, univerzální a velmi přehledný analytický a plánovací systém, který se hodí jako podpůrný nástroj pro řízení středně velkých firem. Obsahuje plánovací know-how společnosti INEKON SYSTEMS a to mu spolu s profesionálním přístupem jeho zaměstnanců dává onu přidanou hodnotu, kterou jsme ocenili.“