Reference: Agrofert

AGROFERT: Zefektivnění konsolidace dat díky BNS

Velké společnosti vyžadují k efektivnímu řízení dostatečné, kvalitní a dostupné informace na všech úrovních. Manažerské informační systémy jim napomáhají k lepšímu fungování a mají zásadní přínos pro jejich další rozvoj. Skupina AGROFERT poznala přínos těchto účinných nástrojů řízení, když se rozhodla implementovat Business Navigation System (BNS) od společnosti INEKON SYSTEMS. Nahrazením pracného způsobu sběru dat a jejich vyhodnocení novým informačním systémem došlo k výraznému zefektivnění procesů a následně k usnadnění manažerských rozhodnutí v rámci celé skupiny.

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

AGROFERT vznikl v roce 1993 jako malá firma zaměřená na obchod s hnojivy. V současnosti sdružuje AGROFERT HOLDING, a.s., více než 230 subjektů ze sektoru chemie, zemědělství, potravinářství a pozemní techniky s vlastním kapitálem převyšujícím 34 mld. Kč. V roce 2011 se podle sdružení Czech TOP 100 umístil AGROFERT na 5. místě v žebříčku nejvýznamnějších společností z hlediska tržeb a 8. příčku získal i mezi nejobdivovanějšími firmami v ČR. Je největší skupinou v českém a slovenském zemědělství a potravinářství a druhým největším výrobcem dusíkatých hnojiv v Evropě.

PŘED ZAVEDENÍM BNS

Sběr informací a jejich zpracování byl před zavedením BNS velice pracný. Jednotlivá data vybírali pracovníci z e-mailů a ručně je přiřazovali do příslušných adresářů jednotlivých firem. Takovýto postup navíc vyžadoval opakované a časově náročné zásahy do systému. Ty pak byly často zdrojem chyb způsobených nepozorností či rutinním způsobem práce. Administrace dokumentů a jejich kontrola tedy vyžadovala po útvaru controllingu vysoké pracovní nasazení s minimální přidanou hodnotou. V neposlední řadě začal být nedostačující i původní datový sklad sloužící ke konsolidacím v prostředí MS Access, jehož kapacita byla téměř vyčerpána.

PO ZAVEDENÍ BNS

Business Navigation Systém zautomatizoval a zefektivnil celý dosavadní systém práce. Odpadl tak ruční sběr e-mailů, distribuce i konsolidace reportů mezi mateřskou společností a ostatními podniky v České republice i v zahraničí. Zvýšila se efektivita mezifiremní komunikace a zároveň prakticky vymizely veškeré nepřesnosti a chyby.

Informace o všech dceřiných firmách jsou také nově spravovány v jednotném dostatečně velkém datovém skladu, který zjednodušuje správu dat. Slouží jako ucelený zdroj informací a díky BNS k němu mají klíčoví uživatelé snadný přístup. Veškerá data jsou zde soustředěná na jednom místě. Ve spojení s inteligentním systémem obsluhy umožňují vytvářet nové pohledy na firemní perspektivu a usnadňují manažerské rozhodování. V současné době se systémem BNS pracuje ve skupině AGROFERT více než 200 právních subjektů.

CO ROZHODLO

Business Navigation Systém se ukázal jako ideální nástroj pro řešení našich problémů. Dosavadní systém práce dokázal významně zjednodušit a současně s tím i zvýšit kvalitu výstupů. Systém je vhodný pro konsolidované skupiny podniků, a přesně tedy odpovídal charakteru skupiny AGROFERT. Překážkou pro zavedení BNS nebyla ani dislokace jednotlivých subjektů, z nichž většina působí v České republice a jiné v zahraničí. Z technického hlediska nás také potěšila možnost integrace s MS Sharepoint Services a více verzemi MS Excel 2007 (2003). Inovativnost celého systému pak prokázalo využití verze SQL Server 2008 Enterprise.

POSTUP IMPLEMENTACE

S implementací systému a celkovým přístupem INEKON SYSTEMS jsme byli velice spokojeni. Vedoucí projektu v AGROFERTU byl o průběhu procesu zavádění pravidelně informován na schůzkách projektového týmu. Obsluha a práce s BNS byla všem uživatelům dostatečně vysvětlena a samotné zavedení systému proběhlo tak, aby nenarušilo chod skupiny v žádné oblasti. Na základě kvalitního průběhu celého projektu se vedení společnosti AGROFERT Holding rozhodlo původní záměr využití BNS ještě rozšířit. Mimo útvar controllingu tak nový systém slouží i jako podpora finanční konsolidace. Toto rozhodnutí zřejmě nejvíce dokazuje naši spokojenost s celkovou prací INEKON SYSTEMS. Přestože došlo k výraznému rozšíření původního zadání, byl celý projekt předán v plánovaném termínu. Právě k tomu přispěla mimo jiné i výborná spolupráce mezi realizačními týmy zadavatele a řešitele.

Ing. Jan Otčenášek, vedoucí odboru controllingu

"AGROFERT se novým metodám nikdy nebránil a jejich využití se naší skupině většinou vyplatilo. A právě v duchu nahrazování neefektivních postupů moderními nástroji jsme se rozhodli využít i Business Navigation System a implementovat jej v rámci naší skupiny.“

VÝSLEDKY

  • časová úspora sběru vstupních dat jednotlivých firem
  • zvýšení kvality vstupních dat a datových struktur
  • minimalizace opakovaných měsíčních rutinních a mechanických činností
  • větší variabilita výstupů a možnost zhodnocení odbornosti pracovníků ekonomických útvarů společnosti
  • pohodlná a rychlá práce s informacemi v rámci nového datového skladu