Reference

Reference: Agrofert

Velké společnosti vyžadují k efektivnímu řízení dostatečné, kvalitní a dostupné informace na všech úrovních. Manažerské informační systémy jim napomáhají k lepšímu fungování a mají zásadní přínos pro jejich další rozvoj. Skupina AGROFERT poznala přínos těchto účinných nástrojů řízení, když se rozhodla implementovat Business Navigation System (BNS) od společnosti INEKON SYSTEMS. Nahrazením pracného způsobu sběru dat a jejich vyhodnocení novým informačním systémem došlo k výraznému zefektivnění procesů a následně k usnadnění manažerských rozhodnutí v rámci celé skupiny.

Reference: ARMATURY Group

Jako společnost s progresivním postavením na mezinárodním trhu v segmentu průmyslových armatur jsme pocítili potřebu změny v celém systému tvorby výhledů do budoucna. Hledali jsme inovativní metody, které by nám umožnily efektivní celopodnikové plánování s okamžitou analýzou výsledků.

Reference: Bonavita

Stovky výrobků, dodávky do obchodních řetězců, export ve výši poloviny obratu – tak lze charakterizovat firma BONAVITA. K udržení a rozšiřování získaných pozic na domácím i zahraničním trhu ale takto úspěšná společnost potřebuje kvalitní a rychle dostupné informace pro operativní řízení a plánování rozvoje podniku. A právě takové informace nyní BONAVITA získává díky manažerskému informačnímu systému Business Navigation System (BNS), který kromě klasického využití v ekonomické oblasti intenzivně využívá rovněž v oblasti obchodu a výroby.

Reference: Budějovický Budvar

Obchodujeme s více než padesáti zeměmi – originální světlý ležák Budweiser Budvar se totiž pije ve všech světadílech. Objem prodeje piva přesahuje 1,3 milionů hektolitrů ročně. Udržení a rozšiřování získaných pozic na trhu v zahraničí i v České republice vyžaduje existenci kvalitních a především rychle dostupných informací, které jsou nutné pro operativní řízení a plánování rozvoje podniku. Nyní je umíme získat díky manažerskému informačnímu systému Business Navigation System (BNS). Vedle klasického využití v ekonomické oblasti jej intenzivně využíváme také v oblasti obchodu, logistiky, lidských zdrojů a výroby.

Reference: DEK

Naše firma je největším dodavatelem stavebních materiálů na českém trhu. Toto postavení se nám v posledních letech navíc daří nadále posilovat. Čím větší ovšem společnost je, tím náročnější je vnitřní komunikace, předávání a získávání informací a následné rozhodování. Potřeba zpřehlednit tyto procesy nastala v DEK zejména po roce 2007, kdy skupina prošla transformací na holding. Hledali jsme nové moderní nástroje, díky kterým bychom získali především jednotný pohled na finanční výkonnost našich firem. Tímto účinným nástrojem se stal Business Navigation System (BNS). Umožňuje nám na základě kvalitních a dostupných dat pohotově reagovat, řídit firemní strategie a upravovat manažerské plány.

Reference: Druchema

Společnost Druchema je tradiční českou firmou, která se již přes 50 let zaměřuje na chemickou výrobu, a její produkty dosahují světové úrovně. Více než 9 let jí k tomu pomáhá také sofistikovaný nástroj pro manažerské rozhodování – Business Navigation System (BNS). Vynikající zkušenosti s tímto systémem a jeho nepochybný přínos k úspěšnému podnikání vedl v roce 2012 k jeho rozšíření o další moduly finanční výkonnosti.

Reference: ESA logistika

Logistika je uměním a vědou, díky které lze řídit a kontrolovat tok zboží, energií, informací a ostatních zdrojů k zákazníkovi. Věrni této definici chceme i my přinášet formou optimalizace nákladů, spolehlivostí a flexibilitou logistického řešení benefity našim zákazníkům. A právě proto jsme se rozhodli hledat informační systém, který naše snahy efektivně podpoří a zjednoduší systém plánování. Našli jsme ho v Business Navigation System.

Reference: Herbacos Recordati

Společnost Herbacos Recordati může díky BNS snadno promítnout prudké změny na trhu do obchodního plánování a následných procesů. Systém rovněž umožňuje zavedení pružné tvorby plánu a průběžných výhledů a zvyšuje spolehlivost zpracovaných informací.

Reference: Jitona

Vytvoření aliance dvou významných výrobců nábytku (JITONA a.s. a TUSCULUM a.s.) a jejich následná fúze přinesly nové potřeby ve strategickém plánování. Obě firmy využívaly informační systém MFG/PRO, který řešil uspokojivě operativní chod v jednotlivých závodech i v jejich funkčních oblastech (např. výrobě, logistice či ekonomice). Z pohledu vrcholového managementu měl však tento systém pouze omezenou využitelnost – nenabízel totiž např. tvorbu strategických plánů s možností průběžné analýzy a navazujících flexibilních rozhodnutí.

Reference: Komterm

V roce 2004 jsme byli z důvodu růstu společnosti nuceni řešit problematiku manažerského informačního systému. Ten dosavadní již zvýšeným nárokům na řízení společnosti nestačil. Potřebovali jsme však najít takový, který by dokázal konsolidovat data z různých informačních systémů používaných v našich společnostech a pomohl nám při tvorbě ucelených plánů za jednotlivé subjekty i mateřskou společnost.

Reference: Linea Nivnice

LINEA je doma na Dolňácku, což je nejdůležitější částí Slovácka v podhůří Bílých Karpat. Výhodnou polohu na česko-slovenské hranici využívá pro zásobování obou republik. Tady se nápoje vyrábí již přes 60 let. Schopnost dlouhodobě obstát v konkurenčním odvětví výroby nápojů závisí nejenom na kvalitě výrobků, ceně a znalosti trhu, ale čím dále tím více na schopnosti zajištění dostatku informací pro spolehlivé operativní řízení firmy.

Reference: Madeta, a.s.

Výroba mléčných výrobků se vyznačuje celou řadou specifických problémů. Jde zejména o nedostatek vstupní suroviny a její omezenou trvanlivost – aby nebyla znehodnocena, musí být rychle zpracována. Pro optimální zvládnutí těchto procesů, na kterých závisí úspěch na domácích i zahraničních trzích, jsme od roku 1997 využívali informační systém MFG/PRO. Brzy se však ukázalo, že pro zachování rozvoje společnosti je nutný systém, který by nebyl orientován pouze na minulost a současnost. Začali jsme proto hledat takový, který by dokázal sloučit proces tvorby a modelování plánu s controllingem dosažených výsledků, umožnil flexibilní reakce na změny ve vnitřním i vnějším okolí a také simuloval dopady manažerských rozhodnutí na hospodářský výsledek společnosti.

Reference: Meopta - Optika

Pro podporu manažerského rozhodování v oblasti prodeje, řízení produktového portfolia a řízení ziskovosti narůstala ve společnosti Meopta – optika významná poptávka. Tato potřeba byla nejen v rovině analytické, nýbrž i v plánování a v modelování budoucího vývoje.

Reference: Mondi Packaging Paper Štětí, a. s.

Jedním z cílů Mondi Packaging Paper Štětí, a. s., je neustálé zvyšování podílu na trhu v oblasti vysoce kvalitních obalových papírů, které maximálně chrání a reprezentují výrobky konečných zákazníků. K jeho splnění potřebujeme kvalitní, do značné míry automatizovaný I průhledný systém plánování a kontroly, který umožní okamžité promítání změn do naší další činnosti.

Reference: MSA

Výrobci armatur dbají z podstaty své práce na naprostou preciznost, spolehlivost a přesnost. Každý produkt musí zkrátka dokonale zapadnout tam, kam má. Stejné nároky jako na své produkty kladou rovněž na nástroje podporující firemní řízení. Také proto se společnost MSA, a.s., v roce 2014 zařadila mezi zákazníky INEKON SYSTEMS a začala využívat systém pro zefektivnění podnikového řízení Business Navigation System (BNS). Nový nástroj Business Intelligence zde má za úkol zejména standardizovat podporu manažerského řízení, a to jak pomocí kvalitnějších analýz aktuálního stavu společnosti, tak zjednodušením a větší dynamičností firemního plánování.