Vyhovíme novým požadavkům (BNS OC)

INEKON SYSTEMS poskytuje firmám metodické postupy a nástroje, které jim usnadňují navigaci k jejich podnikatelským cílům.

Externí kontrola: BNS – OC

Charakteristika

V OC získává firma výhodu pevného zázemí specialistů, kteří se umějí pohybovat v prostředí Business Navigation System a dokáží rychle reagovat na veškeré požadavky, které s sebou obchod zákazníka přináší. Obsah služby je plně individuální. Může jít o pravidelné aktivity či jen o dočasné vykrytí controllingových kapacit – například po odchodu zaměstnanců.

O BNS – OC je vhodné uvažovat, když…

… je controllingový tým nestabilní a hrozí fluktuace zaměstnanců,

… personál není z důvodu nezkušenosti či malého počtu pracovníků schopen provádět kompletní controlling,

… zavedení nových prvků řízení vyžaduje dlouhodobou intenzivní spolupráci specialistů.

Struktura

Outsorcing Controllingu probíhá dvojí formou:

1. In site

Specialista Inekon Systems vykonává rutinní cotrollingové aktivity přímo na pracovišti zákazníka v pravidelném týdenním režimu.

2. Vzdálený controlling

Všechny potřebné procesy – periodický reporting, plánování, forecasting apod. – jsou vykonávány ze společnosti Inekon Systems, kde je uložena databáze se všemi potřebnými daty zadavatele. Management a specialisté zákaznické organizace se tak stávají uživateli výsledků.

Výsledky BNS – OC

  • Odpadají problémy s odchodem specialistů controllingu a zaškolováním nových.
  • Možnost rychlé a flexibilní implementace vyspělejších a náročnějších metod controllingového řízení, kdy nezaučený personál nepředstavuje brzdu.
  • Podnikové vedení se nemusí zabývat technickou agregací dat z různých systémů a jejich zpracováním a může se soustředit na rozhodování o koncepčních otázkách.

 

 

Napište si o více informací