Odlehčíme vašim hlavám (BNS AS)

Tvorba celofiremních plánů představuje intenzivní pracovní nápor trvající několik měsíců, který zatěžuje vrcholové manažery a specialisty zákazníka. Zkušení specialisté INEKON SYSTEMS jsou v rámci služby BNS-AS připraveni na sjednanou dobu při tvorbě plánu odborně asistovat. Jsou připraveni rovněž převzít část odpovědnosti v této oblasti.

 

Napište si o více informací