Nabídneme metodiku (BNS MS)

INEKON SYSTEMS poskytuje firmám metodické postupy a nástroje, které jim usnadňují navigaci k jejich podnikatelským cílům.

Transparentní řízení: BNS – Metodický servis

Metodický servis (MS) upravuje procesy vrcholového řízení tak, aby probíhaly podle závazné metodiky. Dodává jim jasnou, transparentní a srozumitelnou logiku a opakující se podobu.

Charakteristika

Tvorba řídicí metodické dokumentace vzniká na základě spolupráce odborných pracovníků zadavatele a konzultantů Inekon Systems, kteří se opírají o bohaté zkušenosti z mnoha srovnatelných firem. Výhodou při zavádění metodického servisu je předchozí implementace Business Navigation Systems do firemního plánování a controllingu. MS tak vhodně navazuje na přehledný moderní systém, který propojuje strategické plánování a analýzy výsledků.

O BNS – MS je vhodné uvažovat, když…

… je efektivita firmy omezována neřízeným rozvojem procesů na všech úrovních,

… firemní legislativa práci zaměstnancům neulehčuje, naopak komplikuje možnosti delegování pravomocí,

… byly pokusy o nastavení metodického systému řízení interními silami z důvodu nedostatku zkušeností nebo kapacit vyčerpány.

Struktura:

Řídicí dokumentaci zpracovávají specialisté Inekon Systems a zadavatele. Skládá se ze tří stupňů:

  1. Navigační řád jako nejvyšší vrstva stanovuje základní pravidla a zásady vrcholového řízení firmy s využitím BNS. Do konkrétního podnikového prostředí přitom promítá tři procesní rozměry, v nichž se vrcholové manažerské řízení odehrává. Jsou jimi cykly řízení (strategický a taktický), procesní režimy (Builder – modelování budoucnosti, Analyser – analýza dosaženého výsledku) a funkční oblasti (standardně prodejní výkonnost, ziskovost a nákladovost výkonu, finanční výkonnost a zdroje a potenciály výkonu).
  2. Navigační směrnice potom detailně specifikují jednotlivé procesy manažerského řízení. Zahrnují přitom jak ty, které pracující s budoucností, tak i takové, které se věnují aktuální skutečnosti.
  3. Navigační instrukce jsou nejpodrobnější vrstvou řídicích dokumentů. Detailně popisují využití jednotlivých panelů zodpovědnými pracovníky. Obsahují rozpis jejich základních úkonů při různých událostech (plánování, korekce plánu, tvorba výhledů, reporting apod.).

Výsledky BNS – MS

  • Procesy manažerského řízení jsou upraveny podle standardizované profesionální metodiky.
  • Firemní legislativa je posílena o dokumenty, které nahrazují živelný rozvoj procesů manažerského řízení pevnými normami.
  • Firemní metodika řízení je obohacena o nové, progresivní momenty (klouzavé plánování, variantní plánování, odchylkové analýzy apod.).

 

Napište si o více informací