BNS-Training

INEKON SYSTEMS poskytuje firmám metodické postupy a nástroje, které jim usnadňují navigaci k jejich podnikatelským cílům.

Efektivní školení: BNS – Training

Kurz je určen podnikovým manažerům a specialistům, kteří se věnují plánování a analýze prodeje, ziskovosti a finanční výkonnosti. Cílem kurzu je rozvinout controllingové přístupy a aktualizovat manažerské pohledy na firemní perspektivu. Absolvování kurzu umožní manažerům propojit informace sloužící operativnímu, taktickému i strategickému řízení do jednoho integrovaného celku.

Charakteristika

BNS – T podrobně rozebírá strukturu manažerských informací, které jsou potřebné k provázání plánovacích a analytických procesů. Mezi jeho nesporné výhody patří:

• Interaktivní charakter. Probírání jednotlivých témat – posílení prodejního výkonu, řízení ziskovosti či efektivita finančních toků apod., vyžaduje aktivní účast posluchačů.

• Praktická cvičení. Samostatné řešení úkolů umožňuje účastníkům ujasnit si správný pohled na proces obchodu a aktualizovat ukazatele výkonnosti firmy.

• Progresivní metody. Jedním z hlavních bodů kurzu je seznámení se s pokrokovými postupy a technikami v oblastech měření výkonnosti, projektování strategických změn, taktického plánování i analýz, controllingu a reportingu výsledků.

• Přehledná dokumentace. Absolventi obdrží tištěné školicí materiály, které mimo jiné obsahují i grafické pomůcky (mapy) potřebné pro definici datových a procesních modelů.

O BNS-T je vhodné uvažovat když…

… stávající procesy firemního plánování narůstají na složitosti, ale nepřinášejí potřebný užitek

… podnikový reporting nevypovídá o plnění firemních cílů a nelze jednoznačně přiřadit odpovědnost za neplnění plánu

… chcete se nechat inspirovat, jak posílit autoritu plánů a pomocí odchylek zajistit pro podnikové managery navigaci k jejich příčinám.

Struktura

Kurz trvá dva dny a je rozdělen do čtyř lekcí:

1. lekce – Základní funkce a moduly manažerského informačního systému (MIS)

Posluchači se seznámí s architekturou a funkcemi MIS. Jsou jim objasněny základní kategorie a pojmy informační podpory manažerského řízení – např. funkční oblast, procesní režim, navigační modul apod., jejichž pochopení je pro další práci v BNS nezbytné.

2. lekce – Datové modelování

Náplní této části kurzu je technologie OLAP (On Line Analytical Processing). Po seznámení se s jejími principy navrhují účastníci samostatně vícerozměrné datové modely pro funkční oblasti prodejní výkonnost, nákladovost a ziskovost výkonu a finanční výkonnost.

3. lekce – Procesní modelování

Osvojení si zákonitostí vícerozměrného plánování a modelování budoucího vývoje je dalším krokem ke zvýšení efektivity společnosti. Manažeři jsou seznámeni s funkcemi navigačních postupů, jež umožňují efektivní sestavení ročního taktického plánu a analýzu dosažených výsledků. Součástí lekce je i praktická část, ve které mají posluchači za úkol zpracovat samostatně návrh procesního modelu navigace vlastní firmy.

4. lekce – Manažerské navigační panely

Poslední lekce je zaměřena na výuku pohybu v pokročilém vizualizovaném prostředí, které nabízí výstupy pro taktické a strategické řízení. Účastníci mají k dispozici široké spektrum typových navigačních panelů a posuzují vhodnost jejich nasazení v konkrétních obchodních situacích.

Výsledky BNS – T

  • návod jak sestavit datový a procesní model vlastního podniku pro podnikové funkční oblasti (prodejní výkonnost, nákladovost a ziskovost výkonu a finanční výkonnost)
  • ujasnění a stabilizace informačních potřeb ve vrcholném manažerském týmu
  • konkretizace požadavků na funkce a vlastnosti MIS z pohledu manažerského řízení
  • zdokonalení systému řízení výkonnosti firmy díky novým manažerským, datovým a procesním pohledům
  • osvojení si postupů vícerozměrného plánování a analýz na příkladu vlastní firmy

Vzdělávacím programem BNS – T prošli již specialisté z desítek firem a několika zemí. Například:

  • Česká republika: Madeta, Česká Zbrojovka Uherský Brod, Jitona a Tusculum, Aliachem Fatra Napajedla, Drinks Union, Komterm, Senior Automotive, Agropol, Lázně Teplice
  • Slovensko: Istrochem Bratislava, Matador Vráble, ŽOS Zvolen
  • Ukrajina: SoftServer, BCHFZ
  • Litva: Utenos Mesa, Datasoft

 

Napište si o více informací