BNS-eTraining

Podle provedeného průzkumu INEKON SYSTEM má mnoho klientů systému BNS potřebu komplexního pohledu na problematiku BNS-AB, ale nemá čas jezdit na několikadenní školení, ani samostatně studovat teoretické texty.

Pro tyto zákazníky, kteří mají zájem seznámit se s předkládanou problematikou vlastním tempem a v pohodlí domova, je určena služba BNS-eTraining, založená na e-learningovém výukovém programu. Obsah tvoří ucelené lekce zaměřené jak na obecné komponenty a základní ovládání BNS-AB, tak na detailní popis konkrétních panelů, s kterými uživatel pracuje. Výhodou je, že jednotlivé lekce může klient studovat podle svých časových možností - v delších i kratších intervalech.

Teoretická část lekcí je vždy provázaná s praktickým využitím. Převážnou část textu tvoří příklady, na něž jsou konkrétní vědomosti aplikovány. Na závěr jednotlivých lekcí jsou připojeny náměty k zamyšlení, které lze stejně jako případné nejasnosti konzultovat s lektorem.

 

Napište si o více informací