Neustále v kurzu

Společnost INEKON SYSTEMS je dodavatelem produktů z oblasti manažerských informačních systémů i poskytovatelem služeb pro informační podporu podnikového řízení a celkových koncepcí pro efektivní manažerské rozhodování. Vedle poradenství firmám při zpracování metodických návrhů a jejich implementace pořádáme také semináře, konference a školení.

Experti a specialisté INEKON SYSTEMS poskytují informace při zavádění nových firemních postupů taktického i strategického plánování. Zároveň jsou připraveni zajišťovat v zákaznickém prostředí také procesy controllingu a nástroje na podporu manažerského účetnictví. Tato služba je poskytována dočasně nebo může mít trvalý charakter. Naši specialisté jsou připraveni asistovat podnikům také při vytváření celofiremních plánů.

Vzdělávací programy obvykle organizujeme pro konkrétní společnost nebo úzký okruh odborníků z různých firem. Účastníci školení získávají znalosti o taktické business navigaci. Seznamují se s metodami tvorby ročních plánů a analýz výsledků a získané znalosti samostatně aplikují v navazujících praktických cvičeních.

Nově zavedené e-learningové kurzy umožňují vzdělávání i těm zájemcům o problematiku, kteří nemají možnost navštěvovat kurzy ani čas věnovat se samostudiu. Jednotlivé lekce našeho výukového programu umožňují jeho účastníkům studovat vlastním tempem z domova.

Pravidelně pořádanou konferencí je mezinárodní fórum o Business Navigation. Toto setkání manažerů a controllerů ze zemí střední a východní Evropy umožňuje předání maxima zkušeností z tvorby strategie pro prodejní i finanční plánování a analýzu firemní výkonnosti. Účast předních odborníků z oboru zajišťuje komplexní uchopení tématu a diskuzi o aktuálních trendech