BNS – pryč se složitými výpočty

Cílem každého manažera je mít k dispozici takový informační systém, který mu umožňuje bez dlouhého analyzování a počítání nastavit tu nejlepší cestu k vytýčenému cíli. Lépe a rychle rozhodovat totiž znamená efektivněji fungovat, zvyšovat svou konkurenceschopnost a dále se rozvíjet.

Informatika je přitom velmi důležitou pomocnicí – Business Intelligence na podporu manažerských rozhodování jsou v podnikové praxi využívány už více než dvacet let. Možná i u vás… Poskytují vysoký analytický komfort a jednoduchý přístup k přehledně shromážděným datům. Ale současným nárokům už nestačí.

Vy totiž potřebujete nahlédnout do budoucnosti, nikoli jen vidět, čeho jste už dosáhli. Chcete-li v dnešní době uspět, nemáte jinou možnost, než provádět kvalitní controlling všech procesů - neustále analyzovat odchylky proti původním plánům, učit se z chyb a získané zkušenosti použít k modelaci variant cest, které vás povedou kupředu. A takové je softwarové řešení Business Navigation System. Tento manažerský informační systém vám umožní pružně reagovat na změny trhu a nabídnout vám řešení bez toho, abyste museli trávit hodiny nad složitými výpočty a tabulkami. Dokáže ale i simulovat dopady každé změny v plánu na podnikové hospodaření a vy tak můžete v rámci taktického a strategického řízení pohotově reagovat a přizpůsobovat plány novým tržním podmínkám.

 

BNS šikovně propojuje celofiremní strategii s taktickým plánováním a analýzou výsledku:

Pro taktické plánování je tu Business Navigation System Advanced Budgeting (BNS AB). Umožňuje libovolný počet verzí plánu a jejich průběžné aktualizace. Součástí aplikace je detekce odchylek, jejich analýza, návrh řešení a manažerské simulace. Nabízí celou řadu nastavení v závislosti na tom, co chcete zjistit, zkontrolovat či navrhnout. Díky funkčním oblastem však umí ještě mnohem více. Podrobnosti zde…

Pro strategickou navigaci vám nabízíme Business Navigation Strategic Extension (BNS SX). Dokáže provázat strategii se všemi klíčovými činnostmi společnostmi. Dokáže předávat každému, kdo se podílí na řízení podniku, ty správné informace ve správný čas. A navíc je stále aktualizuje podle skutečných výsledků. Vždy tedy znáte rizika konkrétních projektů a víte, jak by jejich vinou mohly být ovlivněny hospodářské výsledky. Podrobnosti zde…

 

 

Manažerský informační systém BNS představuje neocenitelnou pomoc jak pro účely manažerského

účetnictví nebo controllingu, tak i celkového manažerského řízení podniku.