BNS OW – data jako pod lupou

Operative Wizard

Informace o podnikové realitě můžete mít třeba hned

Tvorba na míru šitých standardních či individuálních ad hoc reportů, které jsou jednoduše a rychle k dispozici širokému okruhu uživatelů. Tak lze jednou větou představit BNS Operative Wizard – aplikaci, která šikovně rozšiřuje standardní funkce manažerského informačního systému BNS.

STRUKTURA

BNS Operative Wizard je účinným nástrojem business intelligence pro denní analýzu dat a pohotové manažerské rozhodování, díky kterému je možné mít neustále veškeré dění v podniku jako pod lupou. Jeho pohled je velmi detailní (dovolí dokonce i náhled konkrétní faktury), což umožňuje skutečně hloubkovou analýzu dat. Prostřednictvím intuitivního průvodce a dalších prostředků pokrývá celý životní cyklus reportu – od jeho designu přes prezentaci až po odstranění. S aplikací se naučí zacházet každý – bez toho, aby absolvoval další školení specifických znalostí a dovedností.

PŘÍNOSY

  • Informace jsou k dispozici včas, v požadovaném detailu a s minimálním úsilím. Přitom jsou eliminovány chyby, ke kterým i při sebevětším úsilí a profesionalitě při manuální tvorbě reportů dochází.
  • BNS Operative Wizard je neocenitelným pomocníkem především pro controlling, IT, ale i další oddělení, kterým díky své uživatelské jednoduchosti snižuje časovou náročnost reportování. Pracovníci těchto oddělení tak získávají prostor pro plnění dalších úkolů v rámci firmy. Rovněž se stávají na sobě méně závislými.
  • Reporty získají jednotnou podobu. Konzumentům nabízejí lepší využití uložených dat v provozních systémech napříč celou organizací.

 

Pro BNS Operative Wizard se rozhodněte, když…

…chcete mít informace – ať už jsou jakkoli specifické – pro správné manažerské rozhodování vždy včas, ve správném kontextu a v přehledném formátu;

…je nutné odstranit těžkopádnost on-line prezentací dat v individuální požadované struktuře a formě;

…potřebujete získat intuitivního průvodce, který vám pomůže formulovat jedinečné otázky a nástroj business intelligence, jehož prostřednictvím na ně dostanete odpovědi;

…musíte opakovaně generovat samotný, automaticky aktualizovaný obsah reportu či upravit jeho již zadané parametry.