BN – dívejte se dopředu

ING. JAN HUŠEK, Ph.D.:

„Snažíme se, aby manažeři mohli trávit svůj čas řízením podniku a nikoli trápením nad čísly a tabulkami.“

Je vůbec možné dojít rychle k vysněným cílům v prostředí, kde konkurence tlačí z každého rohu a podmínky na trhu se neustále mění? Lze propojit všechny klíčové procesy v jeden celek, který by nám poskytoval relevantní informace pro rychlé manažerské rozhodování? A můžeme si třeba jeho dopady vyzkoušet, abychom minimalizovali riziko neúspěchu? Takový koncept opravdu existuje – jmenuje se Business Navigation (BN) a má i své softwarové řešení v podobě manažerského informačního systému – Business Navigation System (BNS).


V čem je tento koncept jedinečný?

Už v tom, jak je vystavěn. Podnikové řízení totiž bylo, je a vždycky bude obestřeno tajemstvím. Proto je velmi těžko uchopitelné. Každý manažer vnímá firmu, ve které pracuje, jinak. Systém provázaných otázek v rámci konceptu Business Navigation nám pomůže zjistit, co potřebujete, i bez vaší počáteční přesné představy. Budeme se snažit pochopit ideje a cíle managementu a přeložíme je do strategických plánů. A teprve pak budeme společně hledat co nejúčelnější a nejjednodušší postup realizace. Jedinečnost BN tedy spočívá ve srozumitelnosti, jednoduchosti a možnosti dlouhodobého rozvoje.


Neporadí si snad každá firma se svými vizemi sama?

Každý manažer ví, že bez dobře provázaného obchodu, ziskovosti, financí, zdrojů a pohledu na budoucnost nemůže žádné podnikové řízení dlouhodobě uspět. A tyto vazby nejsou možné bez jasné metodiky a srozumitelného, uživatelsky jednoduchého manažerského informačního systému. BNS dokáže snadno a rychle provázat souvislosti mezi všemi klíčovými procesy, které by lidský mozek jen velmi složitě a pomalu vnímal. Výsledkem systému je dynamický model podniku, který pracuje s každým novým podnětem a ověřuje, jak se projeví například ve výsledné ziskovosti firmy.


A jak tedy plánují firmy, které BNS nemají?

Většinou výhradně na úrovni podnikových bilancí, které se zabývají vztahy mezi náklady a výnosy či aktivy a pasivy. Navigace managementu podle odchylek v řadě případů končí u účetních položek. Nikdo nikdy nezjistí, jaké byly příčiny zjištěných odlišností a chybí také jednoznačné přiřazení odpovědnosti. Absence jakéhokoli nástroje business intelligence je pak velkým rizikem podnikového řízení.


Co tedy s novým konceptem BN a jeho softwarovou podporou BNS získáme?

  • Výraznou orientaci manažerského řízení na budoucnost, možnost poučit se s minimálním rizikem z kroků, které byly v minulosti uskutečněny.
  • Zvýšenou kvalitu manažerského rozhodování a  řízení podniku díky propojení procesů plánování a analýz na všech stupních firemní hierarchie.
  • Pružný plán, který je srozumitelný pro účely controllingu a do něhož je možné kdykoli vstoupit a upravit jej v souvislosti s cíli a potřebami, které se staly prioritními.
  • Zvýšení efektivity podnikání, výkonnosti a  konkurenceschopnosti na trhu díky kvalitnějšímu manažerskému rozhodování a  přesnějšímu taktickému a strategickému řízení.