Přednášky a konference

Exekutivní informační systémy (VŠE)

(FFU - LS 2011/2012), Katedra Manažerského účetnictví, letní semestr, přednášky a cvičení (12x), garant prof. Ing. Bohumil Král, CSc

Více...

 

Aplikace Balanced Scorecard v rámci konceptu Business Navigation (VŠE)

13.3.,  Katedra podnikové ekonomiky VŠE, v rámci výuky předmětu, vyučující doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc.

Více...

 

Podpora strategického řízení pomocí konceptu Business Navigation (Univerzita Tomáše Bati)

27.3., FAME  - Univerzita Tomáše Bati, předmět Podnikové informační systémy, vyučující  - doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.,

Více...

 

Konference

Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu, pořádané v Brně dne 7. března 2012, pod záštitou děkana fakulty plk. Ing. Vladana HOLCNERA, Ph.D.

Více...