Manažerský informační systém

Manažerský informační systém (MIS) představuje nadstavbu nad standardním podnikovým informačním systémem. Výstupy z manažerského informačního systému jsou určeny pracovníkům středního a vyššího podnikového managementu.

Manažerský informační systém představuje systém, který zefektivňuje plánovací a rozhodovací procesy firmy, a to zejména tím, že:

  • standardizuje (tj. upevňuje a kodifikuje) controllingové procesy v rámci firmy,
  • snižuje náročnost zpracování controllingových výstupů,
  • zvyšuje uživatelský komfort i integritu controllingových výstupů v rámci firmy, a tím i jejich informační hodnotu pro uživatele.

To vše ve výsledku vede k tomu, že má management firmy více prostoru i zájmu soustředit svoji pozornost potřebným směrem, že má pro svá rozhodnutí k dispozici potřebné informace v přehledné podobě. Neutápí se v nadbytku různými způsoby nepřesných čísel, ale zaměřuje se na příčiny různých odchylek a možných problémů.

Terminologicky jsou někdy rozlišovány koncepty exekutivních informačních systémů, manažerských informačních systémů a business intelligence. Platí, že jakkoli jsou to samostatné a etablované pojmy, v řadě aspektů se mohou obsahově překrývat.