Business Intelligence

Business Intelligence představuje označení pro softwarové prostředky (především výkonné analytické a vykazovací nástroje), které zpřístupní informace z různých podnikových zdrojů, umožňují analyzovat již proběhlé jevy a slouží také k predikcím budoucího vývoje. Cílem je zajistit lepší a informovanější rozhodnutí.

Terminologicky jsou někdy rozlišovány koncepty exekutivních informačních systémů, manažerských informačních systémů a business intelligence. Platí, že jakkoli jsou to samostatné a etablované pojmy, v řadě aspektů se mohou obsahově překrývat.

Business Intelligence představuje cestu ke konkurenční výhodě.