Přínos spolupráce

INEKON SYSTEMS poskytuje služby na podporu manažerského rozhodování a řízení od roku 2002. Naše know-how je vystavěno na práci předních odborníků, kteří ve svém oboru působí řadu let.
Naše poradenské služby jsou určeny firmám, které usilují o rozvoj taktického a strategického řízení a plánování a současně o účinnou analýzu a controlling výsledků.

 

Čeho s námi dosáhnete:

  • projekty taktického a strategického plánování budou tvořit jeden provázaný a vzájemně se doplňující systém
  • plány prodejů, variabilních nákladů, kalkulací, hospodářského výsledku a Cash Flow se propojí v rámci informačního systému do jednoho celku a veškerá data mohou být jednoduše dále využívána například pro potřeby manažerského účetnictví.
  • nastavování plánovacích a analytických procesů se stane zajímavou činností s velkou přidanou hodnotou pro podnikání
  • příprava pravidelných podnikových výhledů se změní v rutinní činnost, která umožní odpovědné manažerské řízení při minimálních časových nákladech
  • porovnání výsledků s plánem v rámci controllingu a jednoznačnost v interpretaci odchylek zvýší rozhodovací možnosti managementu a zkvalitní manažerské rozhodování
  • poskytovaný manažerský informační systém může být bez problémů napojen na všechny standardní provozní systémy (SAP, MFG/PRO, MAX, Navision, Systém 21, K2, Noris a další… )