Partneři

Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN)

sdružuje odborníky se zájmem o finanční řízení podniků, kteří se chtějí odborně rozvíjet, vzdělávat a sdílet své zkušenosti. Našim cílem je podpora výzkumu, výuky a vzdělávání na poli finančního řízení a vydávání příslušných publikací, výměna zkušeností a spolupráce mezi zástupci vědy a praxe a mezi členy asociace navzájem. Intenzivně se rovněž věnujeme vypracování popisu pracovních činností a kompetencí jednotlivých pozic ve finančním oddělení.

www.cafin.cz

 
  

Controller-Institut, Contrast Consulting Praha

patří mezi přední vzdělávací a poradenské společnosti v ČR a SR. Přinášíme Vám kvalitní programy pro rozvoj finančních, ekonomických či controllingových útvarů. Certifikované vzdělávací cykly, otevřené a interní semináře jsou vedené špičkovými odborníky z praxe. Pro realizaci poradenských projektů používáme jen úzký okruh konzultantů; náš tým se opírá o zkušené manažery s dlouholetou praxí v podnikovém řízení, kteří jsou schopni dosáhnout výsledek bez nutnosti dlouhodobého poznávání situace v místě.

www.controlling.cz


 
    

Microsoft

je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál. Působením ve veřejném společenství si vybudoval významná partnerství, založená na vzájemném závazku nalézt optimální technologická řešení, která mohou do lidských životů přinést opravdové a trvalé změny.

www.microsoft.cz
 

Automobilový klaster – Západné Slovensko

Automobilový klastr vznikl v roce 2007 jako seskupení nezávislých, regionálně propojených firem a přidružených institucí s cílem zvyšovat výrobní efektivnost a konkurenceschopnost. Společnou snahou je vybudování prestižní a moderní základny pro automobilový průmysl na Slovensku, nejenom z hlediska transferu technologických a inovačních procesů, ale také z hlediska zvyšování kvality lidských zdrojů pro vznik nových subdodavatelských řetězců.  

www.autoklaster.sk

 

Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Svaz strojírenského průmyslu Slovenské republiky (ZSP SR) je organizací zaměstnavatelů. K prvořadým úkolům patří podpora rozvoje slovenského strojírenství, navazování a prohlubování kontaktů s partnerskými organizacemi v zahraničí. Cílem svazu je neustálé posilování svého působení mezi organizacemi v odvětví a jejich sdružování pro společné dosažení prosperity slovenského strojírenství. Zakládajícími členy v roce 1990 bylo 23 organizací slovenského strojírenství.

www.zspsr.sk

 

1. Slovenský strojársky klaster

Vizí 1. Slovenského strojírenského klastru je vybudování vysoce prestižní a moderní strojírenské základny připravené z hlediska lidských zdrojů, moderních technologií a inovací pro vznik subdodavatelských řetězců v oblastní strategických projektů pro výrobu stavebních strojů, dopravní průmysl, lesnictví a zemědělství.  

www.1ssk.sk

Tableau software

Tableau software poskytuje produkty typu data discovery, resp. rapid-fire business intelligence, k jejímž klíčovým přednostem patří jednoduchá a intuitivní vizualizace dat včetně možnosti napojení na široké spektrum datových zdrojů. K práci se systémem není zapotřebí IT znalosti, ba naopak je určen byznys uživatelům. Tableau umožňuje uživatelům snadnou a rychlou analýzu a vizualizaci dat, jednoduchou formou drag-and-drop, ať už jsou data „kdekoliv“. Gartner Group hodnotí produkty Tableau nejlépe.

www.tableausoftware.com