Management

 

Ing. Václav Houser, výkonný ředitel

Absolvoval národohospodářskou fakultu VŠE Praha. Má mnohaletou manažerskou zkušenost z řízení řady firem v oblasti ICT a poradenství, např. ve společnostech Kancelářské stroje s.r.o., Digitis, s.r.o. nebo Minerva, a.s. Ředitelem INEKON SYSTEMS je od roku 2002. K nejvýznamnějším projektům, které zde vedl, patří implementace BNS ve společnostech Česká pošta s.p., Madeta a.s., Budvar n.p., STOCK Plzeň s.r.o.,. UNEX, Armatury Group aj. v Čechách, ŽOS Zvolen a Istrochem a.s. aj. na Slovensku. Václav Houser vede vlastní kurs věnovaný exekutivním informačním systémům na katedře Manažerského účetnictví VŠE Praha a je hostujícím přednášejícím na řadě dalších vysokých škol. Je autorem řady odborných publikací a příspěvků i vysokoškolských skript.

 

     
 

Ing. Jan Hušek, Ph.D., obchodní ředitel

Vystudoval Ústav řízení a ekonomiky podniku na strojní fakultě ČVUT v Praze. V pozici obchodního ředitele INEKON SYSTEMS se věnuje rozvoji koncepce Business Navigation. Podílel se na návrzích řešení, která byla úspěšně implementována například ve společnostech Jitona a.s., Madeta a.s. či PNS s.r.o. Vedle této činnosti vede vývojovou laboratoř na informační systémy pro budoucí absolventy strojní fakulty ČVUT.

 

     
 

Ing. Petr Cerha, technický ředitel

Je absolventem fakulty informatiky a statistiky na VŠE Praha. Jako analytik a konzultant manažerských informačních systémů působil ve společnostech Digitis, s.r.o. a Minerva, a.s. V rámci doktorandského studia vyučoval na VŠE Praha. Ve společnosti INEKON SYSTEMS pracuje od roku 2002. Nejprve zastával pozici senior konzultanta, od roku 2005 je technickým ředitelem. Zodpovídá za rozvoj a standardizaci systému BNS, např. ve společnostech Agrofert Holding či Česká pošta.

 

     
   
 

Mgr. Lenka Kulhánková, projektová ředitelka

Je absolventkou MFF UK v Praze, kde se v rámci spolupráce s Katedrou softwaru a výuky informatiky podílela na výuce předmětu Databázové systémy. Působila v softwarové společnosti Digital Resources a.s. nejprve jako analytik a následně jako vedoucí divize manažerských informačních systémů. Ve společnosti INEKON SYSTEMS pracuje od roku 2012. Nejprve zastávala pozici konzultanta a projektového manažera a od roku 2016 je projektovou ředitelkou. Zodpovídá za vedení a metodiku řízení projektů implementace BNS.