Business navigation

BUSINESS NAVIGATION

Naše nabídka vychází z vlastního konceptu BUSINESS NAVIGATION, který vytváří podmínky pro efektivní manažerské rozhodování. Jeho princip jsme ověřili v desítkách úspěšných projektů a své zkušenosti předáváme také studentům vysokých škol.

Model BUSINESS NAVIGATION představuje ucelený soubor metodických a softwarových nástrojů zaměřených na dlouhodobé i krátkodobé plánování, taktické i strategické řízení, projektování změn, hodnocení stanovených cílů a efektivní business intelligence.

Při řešení problémů našich zákazníků vždy zohledňujeme konkrétní podmínky dané společnosti a požadavky na změny. Celá koncepce BUSINESS NAVIGATION je tak vždy upravena na míru dané společnosti stejně jako všechny nástroje na podporu manažerského řízení včetně manažerského informačního systém BNS.

 

Princip BUSINESS NAVIGATION 

Model využívá nástroje na podporu řízení změny (Balanced Scorecard či Strategické projekty) a současně spojuje hlavní podnikové procesní oblasti - prodej, výrobu či služby a finance (Business Plan, taktické plány). Umožňuje hodnocení odchylek plánovaných a skutečně dosažených výsledků (controlling) a jejich přesnou analýzu. 


 

 


Kliknutím zvětšit