V Meoptě začali se změnami v plánování tréninkem

Další významná firma získá ucelený manažerský systém společnosti Inekon Systems, který dokáže dynamicky propojit kontrolu prodejních výsledků s taktickým plánováním.

Komplexní softwarové řešení Business Navigation System (BNS) umožní integrovat dosud rozdílné přístupy analýzy a plánovaní v jednotlivých útvarech Meopta – optika, s. r. o., do jednotné verze manažerské výsledovky a rozvahy. Implementace BNS začíná dva roky poté, kdy se společnost rozhodla pro provozní systém AXAPTA.

„Projekt jsme začali kurzem BNS Training. Ten je do značné míry založen na praktických cvičeních v oblastech plánování a analýzy prodeje, ziskovosti a prodejní výkonnosti,“ konstatoval Ing. Václav Houser, výkonný ředitel Inekon Systems, s. r. o. „Manažeři a specialisté si tak mohli ověřit funkčnost a uživatelskou jednoduchost navrhovaného systému BNS AB a zároveň si osvojit principy business navigace ještě před implementací samou,“ dodal V. Houser.

BNS AB (Business Navigation System Advanced Budgeting) je využíván zejména pro sestavování master plánů, řízení ziskovosti či prodejní výkonnosti podniků. Systém bude sloužit vedení společnosti i pro účely úplných či neúplných kalkulací a manažerského kapacitního plánu. Podpoří tak rozhodování o výrobě ve vlastních kapacitách nebo externí kooperaci.
BNS AB je otevřený systém, který poskytuje možnost řady nastavení ve všech fázích plánování či analýz. Ve společnosti Meopta bude implementován v českém i anglickém jazyce. Účelem je zajištění informační podpory pro rozhodování jak českého managementu, tak zahraničního vlastníka z USA.

„Do moderních informačních technologií investujeme v posledních letech velmi významně. Stále však vnímáme absenci souboru ucelených manažerských informací z oblasti prodeje, financí a výroby v tzv. jedné kostce, tedy na jednom místě. BNS by měl tuto mezeru vyplnit,“ konstatoval Tomáš Vagner, manažer controllingu společnosti Meopta – optika. „Systém by měl poskytnout managementu ty nejdůležitější stručné a relevantní informace ve správném čase,“ doplnil T. Vagner s tím, že vedení společnosti očekává od BNS podporu manažerského rozhodování i v následujících oblastech:
· zprůhlednění rentability produktového a zákaznického portfolia – podpora systému vícestupňových krycích příspěvků pro zpřesnění nákladové náročnosti produktů a zvýšení zisku, výpočty bodu zvratu apod.,
· vytvoření lepších podmínek pro snižování nákladů – zpřesnění alokace fixních nákladů, získání dat pro adresnější analýzu hospodářského výsledku, analýza a signalizace odchylek,
· automatizace controllingových činností,
· provázanost a automatizace procesu plánování včetně možnosti modelování a simulace,
· vzhledem k omezeným výrobním kapacitám informace o produktivitě ve výrobě a identifikace úzkých míst.

BNS patří k vyzkoušeným a fungujícím systémům, které řeší aktuální problémy firem s jasným vytyčením cílů, přesným a zároveň pružně reagujícím plánováním a hodnocením dosažených výsledků. V současnosti jej využívají například Madeta, Kofola, Státní tiskárna cenin, Hamé, Metrostav, PNS, Mondi Packaging, Jitona, SC Johnson, TRW – Carr, Matador Automotive Vráble, D Plast Efftec, Česká zbrojovka, Lanex, Jitona, Komterm, Unex, ŽOS Zvolen či Subterra.