Postřehy z konference Business Navigation

Quo vadis Business Navigation?

Manažerské, resp. exekutivní informační systémy vstoupily do života finančních ředitelů i controllerů poměrně razantně. V oblasti plánování, rozpočtování a tvorby analýz existuje pestrá nabídka softwarové podpory a i podniky, které zatím žádný controllingový systém nevyužívají, se takovému řešení do budoucna nevyhnou. Většina zdrojů i tržních příležitostí je v současné době globálních, stejně jako jsou globalizováni hráči na těchto trzích. Proto se klíčovým zdrojem konkurenční výhody stávají nikoli vzácné zdroje nebo specifické produkty, ale zejména způsob řízení firmy. Komunikace v rámci firmy, rychlost reakce na změnu situace na trhu, popřípadě i přesnost tržního zacílení, to vše závisí na vyladění řídicích a informačních mechanismů firmy a odpovídající softwarové podpoře.

O tématu manažerských a exekutivních informačních systémů se mnoho píše i mluví. Ale všichni, kteří se chtějí dozvědět cokoli určitého, inspirujícího a praktického, nakonec stejně zjišťují, že ponejvíc určité, inspirující a praktické je setkat se s kolegy finančními řediteli a controllery z jiných firem a pod vedením moderátorů jednotlivých sekcí konfrontovat své zkušenosti, představy a nápady.

Právě z této potřeby vzniklo odborné fórum Business Navigation, každoroční setkání podnikových controllerů, finančních a generálních ředitelů. Fórum je zastřešeno a odborně vedeno sdružením Business Navigation Aliance, které v českém prostředí vyvíjí, propaguje a implementuje metodiku taktického i strategického plánování a řízení firem, označovanou jako Business Navigation. Členy BN Aliance jsou například společnosti Point Consulting, Inekon Systems nebo Sefima.

Dvoudenní mezinárodní fórum, které se ve dnech 19.-20.10. konalo v hotelu Rustikal v Horní Cerekvi, představilo aktuální trendy v oblasti controllingu a podnikové navigace. Drtivou většinu přednášejících přitom představovali šéfové controllingu významných českých i zahraničních firem. Namátkou například společnosti Matador, Lanex nebo Metrostav.

Výrazná diskuse proběhla na téma teorie omezení (TOC) a její implementace do řídicích mechanismů a systémů podniku u jedné z našich největších dřevařských společností, Dřevozpracujícího družstva Lukavec. Myšlenka maximalizace průtoku jako klíče k zvyšování výkonnosti rozhodně není nová, ale úspěšně ji prosadit jako výchozí způsob přemýšlení všech manažerů i zaměstnanců rozhodně není snadné.

Dr. Reinhold Mayer, jeden ze zahraničních hostů a zároveň ředitel konzultační společnosti Horváth & Partners, evropského lídra na trhu architektury podnikové výkonnosti, hovořil o procesu sladění strategie, organizační struktury a informačních technologií jako nutném předpokladu vytvoření funkčního podnikatelského modelu.

Zaujalo i využití metody Transaction Price Management (TPM). Společnost Inekon Systems ji pro skupinu Istrochem/Duslo, dceřinnou společnost Agrofert Holding, implementovala do softwarového prostředí Business Navigation System (BNS). Řešení BNS plně vychází z metodiky podnikové navigace a umožňuje do sebe dále zapracovávat různé způsoby řízení firmy, ať už právě zmíněný TPM nebo TOC.

Metodika účinného controllingového řízení firmy Business Navigation, spočívají na důsledné integraci plánů, rozpočtů a následných analýz, se tak, společně se svojí podporou v podobě manažerského informačního systému BNS, stává standardem pro controlling v rámci středoevropského prostoru.