DEK získá moderní a vysoce kvalitní MIS od INEKON SYSTEMS

DEK, největší dodavatel materiálů a služeb ve stavebnictví v České republice, začne využívat manažerský informační systém BNS. INEKON SYSTEMS, který je jeho autorem, předá společnosti know-how analytických a plánovacích postupů, proškolí tým specialistů a provede audit. Výsledkem bude snížení provozních nákladů celé skupiny.

„O implementaci BNS se postarají sami zaměstnanci DEK, které proškolíme. Kromě toho provedeme nastavení datových struktur a v závěru zkontrolujeme funkčnost všech analytických a plánovacích procesů,“ uvádíIng. Jan Hušek, Ph.D., obchodní ředitel společnosti INEKON SYSTEMS, s. r. o., a dodává: „Výhodou tohoto řešení je pro DEK nejen úspora nákladů na zavádění systému externí firmou, ale i schopnost provádět později vlastními silami implementaci dalších modulů či samostatné proškolení dalších specialistů, kteří budou se systémem někdy pracovat. Projekt však lze úspěšně dokončit pouze v případě perfektní oboustranné spolupráce. Specialisté z DEK proto musí mít výbornou znalost SQL Serveru a vysokou IT kvalifikaci na úrovni SQL a MDX jazyka.“

„Hledali jsme informační systém, ve kterém by mohly pracovat stovky uživatelů v mateřské firmě i ve všech dceřiných společnostech a jejich pobočkách,“ říká Ing. Petra Kutnarová, finanční ředitelka a členka představenstva společnosti DEK, a. s. „Tyto specifické podmínky vyžadují rychlý a efektivní manažerský systém, který umožní jednoduché vytváření analytických sestav a zároveň co nejpřesnější tvorbu plánu a výhledů. Předpokládáme, že manažeři a další vybraní pracovníci společnosti získají s BNS výborný nástroj pro kontinuální sledování vývoje klíčových ukazatelů od celkových výsledků k jejich příčinám. Výhodou MIS společnosti INEKON SYSTEMS je to, že nám dovolí nejen zjistit, co a proč se stalo či si právě děje, ale také to, jaká varianta postupu bude dále pro nás ta nejlepší. Podstatná je pro nás rychlá implementace systému, uživatelská jednoduchost a možnost práce ve webovém prostředí,“ upřesňuje Ing. P. Kutnarová.

BNS patří k vyzkoušeným a fungujícím systémům, které řeší aktuální problémy firem s jasným vytyčením cílů, přesným a zároveň pružně reagujícím plánováním a hodnocením dosažených výsledků. Návrh pro společnost DEK je založen na zkušenostech se zaváděním datových skladů, controllingových, analytických a plánovacích nástrojů ve významných holdingových společnostech. V současnosti jej tedy využívá například Metrostav, Madeta, Kofola, Drinks union, Stock Plzeň-Božkov či Armatury Group.