Kvalitu řízení podniku lze zvýšit i díky dotacím z EU

Česká společnost FV Plast využije pro zvýšení konkurenceschopnosti na domácím i zahraničním trhu manažerský systém od INEKON SYSTEMS.

Novým zákazníkem INEKON SYSTEMS se stala česká společnost FV Plast. Na nákup stejně jako na vyškolení pracovníků pro používání nového informačního systému získala dotaci z Operačního programu ICT v podnicích – Výzva II. Investice do informačního systému Business Navigation System pomůže manažerům FV Plast rychleji a snadněji sledovat vývoj klíčových ukazatelů a pružně reagovat na měnící se požadavky trhu.

„Cílem ICT programu je zejména zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních firem v sektoru průmyslu a služeb pomocí softwarových řešení. Těší nás, že naše řešení Business Navigation System odpovídá všem kritériím, která jsou k získání takové finanční podpory stanovena. Je to pro nás nejlepší vizitkou kvality námi poskytovaného informačního systému,“ říká Ing. Jan Hušek, Ph.D., obchodní ředitel INEKON SYSTEMS, s. r. o.

Práce s pomocí nového manažerského systému odstraní ve společnosti FV Plast dosud častou manuální a zdlouhavou přípravu informací důležitých pro řízení podniku. Přinese efektivní analýzu minulosti, tvorbu výhledů do budoucnosti provázenou minimální pracností a možností modelací dopadů manažerských rozhodnutí až do hospodářských výsledků společnosti.

„Díky Business Navigation Systems získáme ucelený pohled na naše hospodářské výsledky a bilanční strukturu firmy v libovolné časové řadě a v různé úrovni detailu a struktuře. Díky tomuto nástroji budeme moci efektivně analyzovat minulost a plánovat budoucnost tak, abychom dosahovali požadovaných výsledků. To nepochybně přispěje k co největší spokojenosti jak akcionářů, tak i zaměstnanců, ale hlavně zákazníků,“ vysvětlil Ing. Kamil Mahovský, generální ředitel FV Plast, a. s.

Společnost FV Plast se specializuje na vývoj, výrobu a prodej plastových systémů pro rozvod teplé a studené vody a vytápění. Její roční obrat se pohybuje kolem 1 mld. Kč. Mezi její odběratele patří hlavně velkoobchody, 80 procent své produkce FV Plast exportuje.

Společnost INEKON SYSTEMS zavedla od roku 2002 Business Navigation Systems již do více než šedesáti společností. Patřily mezi ně například Agrofert, Metrostav, Budějovický Budvar, Madeta, Stock Plzeň, Farmak, Duslo Šaľa, Budvar, Senior Automotive, Jitona, Mondi Packaging, ŽOS Zvolen, PPS Detva aj.