Inekon Systems zvítězil v Hamé

Inekon Systems, a. s., dodá Hamé, a.s., a jejím dceřiným společnostem v Rusku, Rumunsku a na Slovensku ucelený plánovací systém, který umožní analyzovat hospodářské výsledky všech společností pomocí jednotné verze manažerské výsledovky a rozvahy.

Komplexní softwarové řešení Business Navigation (BNS), se kterým Inekon Systems zvítězil ve výběrovém řízení, umožní průběžné sledování vývoje klíčových ukazatelů napříč všemi společnostmi skupiny Hamé. Tento nástroj strategického a taktického plánování již dnes jako podporu ročního podnikového řízení využívá např. holding Kofola.

„Díky jednotnému metodickému aparátu bude mít manažerské plánování v celé skupině Hamé jednotnou linii. To umožní snadnou kontrolu dosažených výsledků a jednoduchou analýzu důvodů, které k nim vedly,“ uvedl Ing. Jan Hušek, obchodní ředitel Inekon Systems, s.r.o. „Bussines Navigation je naším vlastním konceptem, který manažerům Hamé umožní nejen průběžně sledovat vývoj plnění plánu, ale také okamžitě reagovat na změny, které přicházejí. Jde o uživatelsky jednoduché řešení, jež je založeno na vysoké provázanosti podnikových plánů a úzkém vztahu mezi příčinou a důsledkem,“ dodal J. Hušek.

BNS patří k vyzkoušeným a fungujícím systémům, které řeší aktuální problémy firem s jasným vytýčením cílů, přesným a zároveň pružně reagujícím plánováním a hodnocením dosažených výsledků. V segmentu rychloobrátkového zboží jej kromě již zmíněné Kofoly využívá i Madeta, Vinium, SC Johnson či Herbacos – bofarma, ve skupině automotive pak TRW – Carr, Matador Vráble, D Plast Eftec či Senior Automotive, v sériové výrobě Česká zbrojovka, Lanex, Jitona/Tusculum, Státní tiskárna cenin, Armatury Group a v segmentu investičních celků pak Metrostav, Unex, ŽOS Zvolen nebo Subterra.