INEKON SYSTEMS podává na ministerstvo práce a sociálních věcí stížnost k antimonopolnímu úřadu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) přidělilo zakázku na rozvoj a aktualizaci manažerského informačního systému předražené nabídce společnosti HEWLETT – PACKARD. Oproti běžné ceně může rozhodnutí státních úředníků stát daňové poplatníky až o 45 milionů korun více.

Vítěz tendru byl známý předem. Nemohl se jím stát nikdo jiný než společnost HEWLET – PACKARD. Ta totiž za 67 milionů korun z fondů EU zaváděla manažerský informační systém na ministerstvu již před dvěma lety. Z důvodu ochrany práv podle autorského zákona musí aktualizaci a modernizaci systému provádět stejná firma. HEWLET – PACKARD tak automaticky získala zakázku na příští 4 roky. Její hodnota je tentokrát 62 milionů korun, které budou uhrazeny ze státního rozpočtu. „Uvedená cena je několikanásobně vyšší než kdyby si ministerstvo objednalo úplně nový systém,“ konstatuje Jan Hušek, obchodní ředitel společnosti INEKON SYSTEMS a pokračuje: Cena za manažerský systém se totiž pro státní správu obvykle pohybuje v jednotkách milionů korun, maximálně do patnácti milionů.“

Kromě finančního se však MPSV v rámci výběrového řízení dopustilo i dalšího přehmatu. Neumožnilo totiž zákonnou možnost podat proti rozhodnutí zadavatele námitky. Ty musí být předloženy do patnácti dnů od doby, kdy se jiný subjekt dozví, že pravidla veřejné soutěže nebyla respektována, nejpozději však do podepsání smlouvy. „Jenže o porušení ustanovení jsme měli možnost se dozvědět teprve až ve chvíli, kdy ministerstvo oznámilo, že smlouva je již podepsána. To znamená, že v tomto případě nikdo námitky podat nemohl, tvrdíprávní zástupce společnosti INEKON SYSTEMS Ivan Chytil. Z tohoto důvodu nyní připravuje podání podnětu k šetření antimonopolnímu úřadu.

INEKON SYSTEMS disponuje vlastním moderním konceptem manažerského řízení Business Navigation a jeho softwarové podpory Business Navigation System. Jeho funkčnost a vysoká kvalita je ověřena bezproblémovým provozem v desítkách institucí a firem s českou i nadnárodní působností. Patří k nim například Státní tiskárna cenin, Pojišťovna Slavia, ČVUT, VŠE či společnosti Madeta, Kofola, Budvar, Stock Plzeň, Metrostav a Mondi Packaging.