Inekon Systems mění plánování ve společnosti Esa

Společnost Inekon Systems dodá Ese, s. r. o., systém na podporu taktického manažerského řízení. Navržené řešení vychází z ověřeného metodického konceptu Business Navigation a bude přizpůsobeno specifickým podmínkám logistické společnosti s mezinárodní působností.

Řešení Business Navigation System Advanced Budgeting (BNS AB) zajistí pružné řízení společnosti na základě funkčního propojení plánovacích postupů a průběžnou navigaci managerů k dosahovaným výsledkům.

„Automatická provázanost analýzy výsledků hospodaření s nastaveným klouzavým plánem umožní manažerům společnosti najít v případě odchylky rychle příčinu a učinit odpovídající korekce,“ uvedl Ing. Jan Hušek, obchodní ředitel Inekon Systems, s. r. o. „Produkt, který ve firmě společně zavádíme – BNS AB –, je zaměřen především na taktickou větev manažerského řízení. Poskytuje možnost simulací a modelování všech klíčových procesů řízení firmy s dopadem do jejího hospodářského výsledku, což přinese větší variabilitu při rozhodování o podnikové strategii,“ dodal J. Hušek.

BNS AB bude ve společnosti Esa využíván především pro řízení prodejní a finanční výkonnosti, skladových a přepravních kapacit a k sestavování master plánu. „Očekávám, že po jeho implementaci budeme mít v ruce nástroj, který nám umožní zpřesnit a zefektivnit ekonomické řízení našich produktů,“ konstatoval Roman Pekrt, ředitel společnosti Esa.

Výhodou BNS je standardizované uživatelské prostředí MS Excel, celosvětově rozšířená OLAP technologie a vybavení uceleným systémem controllingových procesů pomocí standardních plánovacích a analytických panelů.

BNS patří k vyzkoušeným a fungujícím systémům, které řeší aktuální problémy firem s jasným vytyčením cílů, přesným a zároveň pružně reagujícím plánováním a hodnocením dosažených výsledků. V současnosti jej využívá například Madeta, Kofola, Státní tiskárna cenin, Hamé, Metrostav, PNS, Mondi Packaging, Jitona, SC Johnson, TRW – Carr, Matador Automotive Vráble, D Plast Efftec, Česká zbrojovka, Lanex, Jitona, Komterm, Unex, ŽOS Zvolen či Subterra.