Dárek od MALL GROUP právě rozbalujeme

MALL GROUP, e-commerce skupina s nejhodnotnějším portfoliem na CEE trhu, do kterého patří např. česká populární internetová nákupní galerie MALL.CZ, si vybrala pro celoskupinové plánování a reporting řešení Business Navigation System (BNS) od společnosti INEKON SYSTEMS. „Zahájení spolupráce s MALL GROUP je pro nás skvělým vánočním dárkem. Velmi se radujeme z toho, že se tato silná, z Česka řízená nadnárodní skupina zařadila mezi naše zákazníky a můžeme jí a jejím dceřiným společnostem prostřednictvím BNS pomáhat v naplňování jejích cílů,“ konstatoval Ing. Jan Hušek. Ph.D., výkonný ředitel a jednatel společnosti INEKON SYSTEMS. 

S BNS získá MALL GROUP ucelené řešení, které je schopné komplexně a synergicky zastřešit všechny stěžejní oblasti pro podnikové řízení nezávisle na tom, že jednotlivé subjekty ve skupině používají rozdílné informační systémy a působí v řadě zemí.

BNS přinese do MALL GROUP především:

- výraznou úsporu času při sestavování plánů i reportů, který bude možné využít pro hlubší analýzy nebo k jejich rozšíření o nové oblasti;

- ucelenou analýzu odchylek díky metodice Business Navigation, která bude lépe navigovat uživatele k nutným opatřením;

- propojení strategického a taktického řízení, a tedy možnost rychleji pracovat s hospodářskými výsledky v tvorbě přesnějších výhledů do budoucnosti;

- menší riziko chybných rozhodnutí z důvodu neúplných či nejednotných informací díky jednotnému datovému modelu a automatickému sestavení výkazů.

Implementace bude realizována ve spolupráci s řadou významných dodavatelů. Systém BNS pomůže manažerům skupiny MALL GROUP i jejích jednotlivých dceřiných společností se sestavením finančního plánu na fiskální rok 2018/2019 a při jeho průběžném hodnocení pro účely navazujících forecastů.