Business Navigation Experience 2018

Jak s pomocí BNS řídit finance a plánovat CASH FLOW?

Business Navigation Experience je zajímavou půldenní akcí na předem dané téma. Naším aktuálním cílem je poskytnout Vám jedinečnou možnost seznámit se v přátelském a neformálním prostředí s tím, jak jinde s pomocí BNS dosáhli úspěchu v lepším řízení finanční výkonnosti. Věříme, že akce přispěje k tomu, že již příští rok rozšíříte Vaše stávající plánování v BNS i o plánování cash flow.

Dovolte tedy, abychom Vás srdečně pozvali na BNE v roce 2018 s názvem „Jak s pomocí BNS řídit finance a plánovat CASH FLOW?“, které se uskuteční dne 22. listopadu 2018Hotelu Farma ve Služátkách u Pelhřimova.

Pozvánka

 

Program


Finanční řízení s BNS v největších stavebninách v ČR
Jan Bolek - finanční ředitel, Stavebniny DEK a.s.

  • Finanční plánování ve skupině DEK.
  • Řízení finanční výkonnosti po jednotlivých subjektech a jejich benchmarking.
  • Východiska pro plánování hospodářského výsledku a cash flow.


Od prodeje až po cash flow, aneb jak tvoříme roční a operativní plán v BNS?
Jan Matúš, specialista pro plánování a kalkulace, Tawesco s.r.o.

  • Představení společnosti Tawesco a jejích specifik pro plánování. 
  • Proč nám plánování v BNS jen do hospodářského výsledku nestačí?
  • Jak využíváme data, která máme v BNS, pro plánování cash flow?

 

Moderovaná diskuse na téma: Jak rozšířit BNS, aby v něm bylo možné co nejdříve plánovat i CASH
FLOW?

Prezence: 8:30
Program: 9:00 - 13:00
Registrace na: (uzávěrka přihlášek je 16. 11. 2018).
Počet míst na akci je omezen.