Budějovický Budvar zavádí manažerský informační systém

Významný český pivovar si vybral Inekon Systems, s. r. o., pro implementaci nového plánovacího a analytického systému. Ten umožní průběžné sledování klíčových ukazatelů řízení napříč všemi útvary pomocí komplexního řešení Business Navigation System (BNS).

Ucelené softwarové řešení BNS, se kterým Inekon Systems zvítězil ve výběrovém řízení, zajistí manažerům národního podniku Budějovický Budvar průběžné aktualizace ročního plánu v závislosti na změnách trhu. Díky simulacím, modelování procesů a výsledků řízení pak umožní zpřesnění a zkrácení celého plánovacího cyklu.

„BNS přinese Budějovickému Budvaru jednotnou linii manažerského plánování. Klíčovou úlohu přitom získá datové a funkční propojení mezi profesními plány a analýzami,“ uvedl Ing. Jan Hušek, obchodní ředitel Inekon Systems. „To umožní okamžité vyhodnocení dopadů změn vývoje trhu na původně přijatý plán a flexibilní přijetí odpovídajících rozhodnutí,“ dodal J. Hušek.

BNS je vyzkoušený a fungující systém, který dokáže automaticky promítnout vlivy změn v jedné oblasti plánu i na všechny ostatní. Díky tomu zjednodušuje proces tvorby ročního plánovaní a přináší tak úsporu času managementu. Výhodou je i uživatelská jednoduchost v prostředí MS Excel a přehledná navigace v celém systému.

„BNS chápeme jako standardní manažerský informační systém, který dokáže propojit a zpracovat informace z několika podnikových informačních databází. Nyní jsme na začátku implementace. Předpokládáme, že s novým systémem začneme pracovat do podzimu letošního roku,“ konstatoval Ing. Petr Žáček, ekonomický ředitel národního podniku Budějovický Budvar. „Očekáváme, že s BNS získáme pružný nástroj nejen pro plánování, ale také ke zpracování všech potřebných reportů, které pro svou práci potřebuje i střední management v pivovaru,“ doplnil P. Žáček.

BNS patří k vyzkoušeným a fungujícím systémům, které řeší aktuální problémy firem s jasným vytyčením cílů, přesným a zároveň pružně reagujícím plánováním a hodnocením dosažených výsledků. V současnosti jej využívá například Madeta, Kofola, Státní tiskárna cenin, Hamé, Metrostav, PNS, Mondi Packaging, Jitona, SC Johnson, TRW – Carr, Matador Automotive Vráble, D Plast Efftec, Česká zbrojovka, Lanex, Jitona, Komterm, Unex, ŽOS Zvolen či Subterra.