Nemáme krizi? Pak bychom si ji měli vytvořit!

Více než padesát generálních a finančních ředitelů či specialistů controllingu se radilo ve dnech 10. – 11. 11. 2011 v Šiklově mlýně jak nejlépe řídit podnik. Přečtěte si více o letošní konferenci Business Navigation® Days.

Na mezinárodní konferenci Business Navigation® Days se vrcholoví manažeři radili, jak nejlépe řídit podnik

Základem úspěchu je vědět, kam jdeme. Tato věta se stala mottem sedmého ročníku konference o podnikovém řízení Business Navigation® Days (BND), která se pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR uskutečnila ve dnech 10. – 11. listopadu v Šiklově mlýně. Zúčastnilo se jí více než padesát generálních a  finančních ředitelů či specialistů controllingu z České republiky a Slovenska. Ti se shodli, že v podmínkách nejistoty je navigace pomocí manažerských informačních systémů umožňujících pohled do budoucna a simulaci dopadů rozhodnutí správnou cestou k efektivitě a pozitivním hospodářským výsledkům.

„Nejdůležitějším prvkem podnikové strategie je člověk. Musí být motivován, vzděláván, schopen nových myšlenek, pohledů a především rychlých rozhodnutí,“ prolínalo přednáškami BND. „Rychle rozhodovat umíme však nejlépe v krizi, kdy mizí pro Čechy tolik typická vlastnost – totiž hledat důvody proč to anebo to nejde,“ prohlásil Ing. Ladislav Šimek, prezident společnosti Aero Vodochody a dodal: „Když tedy krizi nemáme, měli bychom si ji vytvořit.“

Rozhoduje dobrý tým a pohled dopředu

Kdo chce v dnešní době uspět, nemá jinou možnost, než se neustále dívat dopředu, analyzovat odchylky proti původním plánům, učit se z chyb a získané zkušenosti použít k modelaci nových variant. To nejde bez dobrého a motivovaného týmu a relevantních rychle získávaných dat. „Vize, poslání, klíčové hodnoty a strategické cíle by měly být tím, co zná a s čím souhlasí každý zaměstnanec. Musí být však také průběžně informován o tom, jak se je daří plnit a co on sám pro to může udělat,“ konstatoval Ing. Petr Martínek, generální ředitel společnosti Wikov MGI. Manažerské informační systémy s kvalitním systémem sběru a zpracováním informací přinášejí proto v období po ekonomické krizi a spekulací, kdy přijde další, větší šanci k rychlejšímu rozvoji.Poskytují totiž možnost aktuálního poloautomatického reportingu podle definovaných kritérií bez nutnosti trávit dlouhé hodiny nad složitými výpočty. Díky tomu každý manažer v podniku ví, co má dělat, který plán má v jaké situaci použít a jak má řídit své zaměstnance. Dobrý manažerský systém uvolňuje potenciál týmové spolupráce pro vytvoření či průběžné aktualizace plánu a jeho plnění. Umožňuje totiž managementu najít rychleji příležitosti trhu a zároveň zvládat rizika či jim dokonce předcházet.

Plánovat jednou za rok už nestačí. Neaktualizované plány se stávají souborem mrtvých čísel, která podnikání nepřidávají žádnou hodnotu,“ uvedl Ing. Václav Houser,výkonný ředitel společnosti INEKON SYSTEMS. „Budoucnost je živý organismus, neustále se vyvíjí a mění. Proto je nutné provádět neustálé aktualizace, zpřesnění a revize plánů. Je třeba provádět forecasting a sestavovat výhledy. Kontinuální, variantní a klouzavé plány a modely budoucností se stávají něčím, bez čeho je možné se jen těžko obejít. V této situaci je výhodou, využívá-li podnik takový systém podpory manažerského řízení, který vzhledem ke své do značné míry automatické podobě eliminuje zátěž spojenou s rutinními výpočty, dohledáváním a mechanickým přenášením dat. Kvalitní podniková navigace dokáže snížit pracnost plánování a analýz až o padesát procent. To ve výsledku přinese více možností rozhodovat správně a rychle,“ dodal Ing. Houser.

Jakákoli data musí být kdykoli k dispozici

Odpoutání managementu od záplavy čísel, reportů a tabulek, rychlý přístup k datům a vysoký manažerský komfort. To dnes očekávají manažeři od softwarových řešení, které využívají k analýzám a rozhodování. „Jak dlouho po uzávěrce máte k dispozici výsledky za ukončený měsíc?“ ptal se účastníků konference Ing. Jozef Opálený, finanční ředitel společnosti Mondi Štětí. „My druhý den,“ konstatoval. „Business funguje jen, je-li chápán jako jeden složitě strukturovaný proces. Díky Business Navigation System jsme mohli vše – surovinami počínaje, přes zakázky, investice až po controlling – smíchat v pomyslné kostce. Ta se stala zdrojem nejdůležitějších dat pro celou firmu. Plánovací proces může díky tomu probíhat na jednom místě, management má k dispozici tvorbu analýz v různých variantách a hloubkách pohledu na detail,“ doplnil Jozef Opálený. „Koncept Business Navigation v jeho softwarové podobě Business Navigation System totiž počítá s tím, že všechny procesy, které hrají v procesu řízení podniku největší úlohu, se vzájemně ovlivňují. Proto je jakýkoli zásah v oblastech, jako jsou prodejní výkonnost, nákladovost a ziskovost, finanční výkonnost a zdroje potenciálu výkonu, bezprostředně promítnut do všech s ním souvisejících procesů,“ vysvětlil Ing. Jan Hušek, obchodní ředitel společnosti INEKON SYSTEMS.

Součástí konference bylo i předání ocenění firmám, které v uplynulých dvanácti měsících zaznamenaly úspěchy v rámci firemní navigace. Křišťálový glóbus za dlouhodobý přínos pro Business Navigation tak v letošním roce získala společnost ARMATURY Group, Modrý glóbus za projekt roku pak obdržela společnost Agrofert Holding. Projekt byl zaměřen na konsolidaci všech firem skupiny v prostředí systému BNS.

Proč se BND účastnit?

Mezinárodní konference Business Navigation® Days je každoroční pracovní setkání generálních, finančních a ekonomických ředitelů, manažerů a pracovníků controllingu i specialistů konzultačních firem. Pořádá jej společnost INEKON SYSTEMS. Jedinečná atmosféra setkání, otevřenost s jakou jsou předávány zkušenosti a neformální večerní program jsou navíc skvělou příležitostí k přátelským setkáním a navázání nových kontaktů.

BND je příležitostí…

  • poznat aktuální trendy z oblasti controllingu a podnikové navigace z pohledu přednášejících manažerů z významných českých i zahraničních společností,
  • poskytuje účastníkům možnost formulovat své představy o rolích manažerských systémů v podnikovém řízení a diskutovat o nich se specialisty v oblasti business navigace či s kolegy z jiných firem,
  • porovnat controllingové postupy s jinými v podobných firmách,
  • k hledání nových cest k efektivnímu plánování a posílení konkurenceschopnosti firem.

Příští, osmý ročník, mezinárodní konference o podnikovém řízení Business Navigation® Days je plánován na měsíc říjen 2012.

 

Dojmy účastníků:


„Pozitivně hodnotím celkový průběh akce a kvalifikovanost přednášejících. V žádném okamžiku jsem neměl tendenci usínat.
Tomáš Kožoušek, ekonomický ředitel, P-D Refractories CZ, a. s.

„Zaujalo mne a současně překvapilo, že prakticky všichni máme stejné problémy a jen někdo s nimi má více zkušeností.“
Zdeněk Havel, vedoucí controllingu, Technistone, a. s.

Příjemná atmosféra, vhled do nových oborů, diskuse o společných tématech.
Ondřej Nekovář, vedoucí controllingu, DEK, a. s.

Rozmanitost konference – od řízení firmy až po controllingový detail.
Jindřich Knoulich, ředitel logistiky, Medin, a. s.

Příjemná atmosféra, zajímavé prezentace. Zkušenosti přednášejících byly na vysoké úrovni.
Adam Prokš, Section Manager Planning Section, Daikin Industries Czech Republic, s. r. o.

 

Fotogalerie