Akademie Inekon Systems – projekt OPPA

„Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“
                  Evropský sociální fond

 

Od 1.2.2009 do 31.3.2011 byl realizován projekt s názvem:

„Akademie Inekon Systems“

v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, na který čerpalo prostředky hlavní město Praha z Evropského sociálního fondu. Operační program Praha Adaptabilita byl zaměřen na rozvoj lidských zdrojů, tj. zejména na vzdělávání a sociální integraci.

Cílem projektu bylo v průběhu 26 měsíců vytvořit, uvést do praxe a vyhodnotit kvalitativně nový dlouhodobě udržitelný vnitropodnikový vzdělávací systém s názvem Akademie Inekon Systems.

Proběhla interní odborná školení, odborná školení Controlling, odborná školení na vývojové prostředí společnosti Microsoft, odborná školení pro pracovníky servisu a údržby, školení obecných soft skills, školení specializovaných soft skills, jazykové školení angličtiny. Celkem bylo podpořeno 24 pracovníků, z toho 22 pracovníků bylo úspěšných a získali celkem 244 certifikátů o úspěšném absolvování jednotlivých školení.

Všech cílů projektu bylo dosaženo.