Kurz U02 - Pokročilé techniky práce s BNS

Cíle kurzu

 • Pomoci současným uživatelům zjednodušit, urychlit a zkvalitnit práci s BNS.
 • Doplnit a aktualizovat potřebné znalosti o detailech uživatelského ovládání a nastavení režimů práce systému BNS.
 • Pomoci uživatelům při řešení konkrétních analytických a plánovacích úloh vzniklých během rutinního provozování BNS.
 • Připravit nové lektory pro školení základů ovládání BNS uvnitř firmy.

Obsah kurzu

„Možná nevíte, že lze…“ – rutinní práce s BNS často vede k zavedení stereotypů v postupech analýz a plánování. Na tomto kurzu si připomenete některé užitečné, ale často opomíjené, uživatelské funkce a techniky ovládání BNS, například jak uživatelsky přizpůsobit přístup do BNS nebo jak nastavit různé režimy chování BNS, aby vyhovoval potřebám konkrétního uživatele. Naučíte se nastavit systém sdílení informací a postupů mezi uživateli pomocí systému poznámek sdílených i individuálních uživatelských menu. Budete kombinovat práci v BNS se standardními vlastnostmi klientského prostředí BNS – MS Excel apod. Představíme vám novinky posledních verzí BNS.

Pokud s obtížemi řešíte některé nově požadované analytické nebo plánovací úlohy, najdete s pomocí lektora optimální varianty zvládnutí těchto úloh.

Předpokladem pro zvládnutí kurzu je absolvování kurzu uživatelských základů BNS nebo zkušenosti s rutinním provozováním BNS.

Osnova

 • Jak přizpůsobit orientaci v BNS potřebám uživatele
  • varianty pohybu po režimu Analyser a Builder, funkčních oblastech a panelech
  • individuální a sdílené uživatelské menu
  • detaily sdílených a implicitních uživatelských panelů, jejich úprav a přístupů k nim.
 • Užitečné detaily uživatelských funkcí
  • další možnosti nastavení prvků (filtrů) v záhlaví panelu
  • přenášení nastavení (filtrů) záhlaví panelu
  • obnova – aktualizace dat na panelu
  • práce s datovými oblastmi
  • režimy rozbalování a sbalování v rámci vnořených dimenzí
  • kombinace práce uživatele v BNS a v prostředí MS Excel
  • sdílení poznámek k hodnotě a k panelům (verzi dat)
  • pokročilé vyhledávání prvků dimenzí (generace, úrovně, kombinace výsledků vyhledávání).
 • Rady a tipy pro plánování a analýzy
  • doporučení pro některé standardní plánovací a analytické postupy
  • doporučení pro řešení předložených specifických úloh plánování a analýz v BNS.

Ostatní informace

Jednotlivé body osnovy jsou prezentovány lektorem na BNS vzorové fiktivní firmy a následně účastníci školení řeší vlastní příklad podle zadání.

Kurz trvá osm výukových hodin s přestávkou na oběd.

Školení je vedeno senior konzultantem INEKON SYSTEMS.

Kurz probíhá ve školicí místnosti INEKON SYSTEMS, Praha 7-Holešovice

Účastník kurzu může při školení využívat vlastní notebook, který musí být z hlediska přístupových práv ošetřen tak, aby na něm bylo možné získat IP adresu z DHCP serveru. Je rovněž možné si notebook zapůjčit za cenu 1500 Kč.

Kurz probíhá ve skupinách o maximálně šesti účastnících.

Přihlášení je možné nejpozději 5 pracovních dní před začátkem kurzu.

Cena kurzu: 3500 Kč + DPH.