Kurz M05 – Řízení finanční výkonnosti s využitím systému BNS

Kurz je určen pro finanční management a pro specialisty na finanční controlling, kteří používají při své práci systém BNS a chtějí se dovědět více o možnostech jeho využití.

Cíle kurzu

 • Poskytnout ucelený přehled o využití BNS při finančním řízení a rozhodování.
 • Pomoci ujasnit vztah mezi procesy řízení finanční výkonností (taktické plánování, tvorba předpovědí, simulace, reportingu aj.) a jejich podporou informačním systémem.
 • Přispět ke schopnosti efektivně řešit rutinní i ad hoc finanční rozhodovací úlohy.
 • Poskytnout účastníkům kurzu zkušenosti z oborových řešení.

Obsah kurzu

Manažerský a controllingový systém BNS není jen softwarovým nástrojem, ale i metodickým nástrojem efektivnějšího řízení, mj. i finanční výkonnosti.

 • Kurz je koncipován tak, aby přispěl k lepšímu pochopení možností, jak řídit finanční výkonnost firmy s využitím BNS, jak procesy řízení zkvalitnit a jak zavést či upevnit standardy ve finančním plánování, rozpočtování a reportingu.
 • Účastníkům poskytne inspiraci a dá řadu podnětů k tomu, jak zkvalitnit plánovací a analytické podpory řízení financí v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Osnova

 • Datový model finanční výkonnosti.
 • Procesní model finanční výkonnosti (finanční plány a rozpočty a tvorba finančních výhledů, finanční reporting a analýzy).
 • Typické rozhodovací úlohy finančního řízení podpořené BNS.
  • Rozhodování o hospodaření režijních středisek… Modul Fixní a režijní náklady (FN)
  • Modul Hospodářský výsledek (HV)
  • Modul Manažerské finanční pohledy (MP)
  • Modul Krátkodobé CF (KC)

Ostatní informace

Kurz trvá osm výukových hodin s přestávkou na oběd.

Je veden senior konzultanty INEKON SYSTEMS.

Koná se ve školicí místnosti INEKON SYSTEMS, Praha 7-Holešovice

Probíhá ve skupinách o maximálně šesti účastnících.

Přihlášení je možné nejpozději 5 pracovních dní před začátkem kurzu.

Cena kurzu: 12000 Kč + DPH.