Kurz M03 – Řízení prodejní výkonnosti s využitím systému BNS

Kurz je určen vrcholovému obchodnímu managementu a firemním specialistům na plánování, analýzy prodeje a výnosový controlling, kteří používají při své práci systém BNS a chtějí se dovědět více o možnostech jeho využití.

Cíle kurzu

 • Poskytnout ucelený přehled o využití BNS při rozhodování v oblasti prodejní výkonnosti.
 • Pomoci ujasnit vztah mezi procesy řízení prodejní výkonnosti (taktické plánování, tvorba předpovědí, simulací, reportingů aj.) a jejich podporou informačním systémem.
 • Přispět ke schopnosti efektivně reagovat na změny na trhu i v interních procesech.
 • Poskytnout účastníkům kurzu osvědčené návody z oborových řešení.

Obsah kurzu

Manažerský a controllingový systém BNS není jen softwarovým nástrojem, ale především metodickým nástrojem efektivnějšího řízení prodejní výkonnosti.

 • Kurz je koncipován tak, aby přispěl k lepšímu pochopení možností, jak řídit prodejní výkonnost businessu s využitím BNS, jak tyto procesy zkvalitnit a jak zavést či upevnit standardy v prodejním plánování a reportingu.
 • Účastníkům poskytne inspiraci a řadu podnětů k rozvoji plánovací a analytické podpory řízení prodeje v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Osnova

 • Datové modelování prodejní výkonnosti.
 • Procesní modelování prodejní výkonnosti
  • Plánování prodeje a tvorba prodejních výhledů. Reporting a analýzy dosažené prodejní skutečnosti. Prodejní simulace typu Co se stane, když….
  • Analýza odchylek mezi prodejními cíli a dosahovanou skutečností a přímá navigace odpovědných osob k nápravným opatřením.
 • Obvyklé rozhodovací úlohy v řízení prodejní výkonnosti.
  • Možnost vizualizace pro podporu konkrétních rozhodovacích úloh.
  • Praktické ukázky systému BNS pro oblast prodejní výkonnosti.
 • Portfolio analýzy a podpora rozhodování o struktuře zákazníků a produktů ve vzájemných vazbách.
 • Rozhodování o prodejní ceně
  • Nástroje pro podporu cenotvorby a cenová vyjednávání se zákazníky.
 • Zákaznické bonusy
  • Nástroje pro výpočet zákaznických bonusů a modelování jejich dopadu na výsledné tržby.

Ostatní informace

Kurz trvá osm výukových hodin s přestávkou na oběd.

Vedou jej senior konzultanti INEKON SYSTEMS.

Probíhá ve školicí místnosti INEKON SYSTEMS, Praha 7-Holešovice.

Probíhá ve skupinách o maximálně šesti účastnících.

Přihlášení je možné nejpozději 5 pracovních dní před začátkem kurzu.

Cena kurzu: 12000 Kč + DPH.