Kurz M02 – Trénink BNS-T v kostce

Kurz je určen uživatelům systému BNS z řad vrcholových manažerů a firemních specialistů pro controlling a plánování, kteří neměli možnost účastnit se základního semináře BNS-T, např. proto, že do firmy nastoupili až po implementaci nebo si chtějí základní rysy funkčnosti systému osvěžit.

Cíle kurzu

 • Ujasnit a vyznat se/orientovat se ve struktuře BNS z pohledu procesních režimů a horizontů řízení výkonnosti i jejích funkčních oblastí a modulů.
 • Poskytnout ucelený přehled na využití BNS při rozhodování v oblasti prodeje, nákladovosti a ziskovosti, financí, zdrojů a potenciálu dalšího využití.
 • Pomoci ujasnit vztah mezi procesy řízení výkonnosti (taktické plánování, tvorba předpovědí, simulací, reportingů aj.) a jejich podporou BNS.
 • Rekapitulovat architekturu datového a procesního modelu BNS a jejich zpřístupnění z pohledu koncového uživatele.
 • Zvážit, zda je BNS ve firemním prostředí optimálně využíván, a kvalifikovaně rozhodnout o jeho budoucím rozvoji.

Obsah kurzu

Tento kurz může být odborným základem pro pracovníky, kteří se zúčastní kurzů v blocích D a uvažují o dalším rozvoji BNS.

 • Manažerský a controllingový systém BNS není jen softwarovým nástrojem, ale především prostředkem efektivnějšího řízení výkonnosti.
 • Vzdělávací program přispěje mj. i k lepšímu pochopení a uvědomění si vlastního businessu a v neposlední řadě i k upevnění firemních standardů v plánování a reportingu.

Osnova

 • Navigační rámec.
 • Datové modelování.
 • Procesní modelování.
 • Datové modelování v prostředí architektury OLAP (On-Line Analytical Processing).
 • Procesní modelování a mapování BI na procesy řízení výkonnosti.
 • Dynamické modelování firemní perspektivy a obsluha procesů zaměřených na budoucnost.
 • Efektivní modely na sledování skutečnosti a analýzu dosaženého výsledku.
 • Stanovení pevných procesních pravidel a standardů.
 • Třídy rozhodovacích úloh podporovaných prostředky BI. Pokročilá vizualizace výkonnosti (panely, dashboards, scorecards…) připravená přesně pro potřeby konkrétních rozhodovacích úloh.

Ostatní informace

Kurz trvá osm výukových hodin s přestávkou na oběd.

Vedou jej senior konzultanti INEKON SYSTEMS.

Probíhá ve školicí místnosti INEKON SYSTEMS, Praha 7-Holešovice.

Kurz probíhá ve skupinách o maximálně deseti účastnících.

Přihlášení je možné nejpozději 5 pracovních dní před začátkem kurzu.

Cena kurzu: 12000 Kč + DPH.