Kalendář kurzů

kód název letní semestr zimní semestr
U01 Uživatelské základy BNS termíny budou upřesněny
U02 Pokročilé techniky práce s BNS termíny budou upřesněny
A01 Správa BNS termíny budou upřesněny
A02 Tvorba datového skladu BNSI termíny budou upřesněny
D01 Úvod do tvorby datového modelu termíny budou upřesněny
D02 Úvod do tvorby panelů
termíny budou upřesněny
D03 Tvorba standardních analytických panelů termíny budou upřesněny
M01 Základy řízení výkonnosti s pomocí BNS termíny budou upřesněny
M02 BNS-Training v kostce termíny budou upřesněny
M03 Řízení prodejní výkonnosti v BNS termíny budou upřesněny
M04 Řízení nákladovosti a ziskovosti v BNS termíny budou upřesněny
M05 Řízení finanční výkonnosti v BNS termíny budou upřesněny