Kurz D03 - Tvorba standardních analytických panelů

Kurz je určen těm uživatelům systému BNS, kteří chtějí vytvářet vlastní panely u existujících nebo u nových modulů BNS. Předpokladem pro práci s panely je přidělení administrátorských práv a také znalost datového modelu, tj. dimenzí a ukazatelů daného modulu, který plánují rozšiřovat o vlastní panely.


Cíle kurzu

 • Poskytnout ucelený přehled o postupech a možnostech konfigurace standardního analytického panelu BNS využívajícího platformu Microsoft SQL Server.
 • Obeznámit účastníky s aplikací BNS Studio.
 • Umět vytvořit vlastní panel úpravou standardního panelu.
 • Umět nakonfigurovat standardní panely jako jsou např.: „Vývoj v roce po měsících“, „Vývoj od vybraného období“, „Paretova analýza“, „Indexy období“, „Detailní data“ aj.

Obsah kurzu

Tento kurz je technickým základem pro pracovníky, kteří chtějí rozšiřovat BNS o vlastní panely/ reporty, resp., pro ty, kteří zvažují vlastní implementaci procesního modelu u nových modulů.


Osnova

 • Teoretické východiska (základní pojmy)
 • Části BNS Studia
 • Správa objektů Panel Managementu
 • Vytvoření nového panelu Vývoj v roce po měsících krok po kroku
 • Popis lišty nástrojů Admin (sloužící pro konfiguraci panelů přímo v BNS)
 • Modifikace existujícího panelu Vývoj v roce po měsících (nové pomocné sloupce, přidání tlačítka pro vyhledání prvků)
 • Další standardní analytické panely a jejich specifika

Ostatní informace

Kurz trvá osm výukových hodin.

Kurz vedou špičkoví specialisté INEKON SYSTEMS.

Kurz probíhá ve školící místnosti INEKON SYSTEMS, Praha 7 – Holešovice.

Účastník kurzu může mít vlastní notebook, který musí být z hlediska přístupových práv ošetřen tak, aby na něm bylo možné získat IP adresu z DHCP serveru. Je rovněž možné si notebook zapůjčit za cenu 1500 Kč.

Kurz probíhá ve skupinách o maximálně deseti účastnících.

Přihlášení je možné nejpozději 5 pracovních dní před začátkem kurzu.

Cena kurzu: 4.500 ,- Kč + DPH