Kurz D02 – Úvod do tvorby panelů

Kurz je určen těm uživatelům systému BNS, kteří zvažují rozvoj BNS vlastními silami v oblasti tvorby panelů.

Cíle kurzu

  • Seznámit účastníky s možnostmi a výstupy, které znalost tvorby panelů umožňuje.
  • Seznámit je s používanými technologiemi.
  • Poskytnout ucelený přehled o potřebných znalostech a dovednostech nezbytných pro tvorbu analytických panelů BNS.
  • Seznámit účastníky s navazujícími školeními na tvorbu panelů BNS.
  • Poskytnout informace pro rozhodnutí, zda využít vlastní síly při rozvoji BNS.

Obsah kurzu

Tento kurz je uvedením do problematiky tvorby panelů. Účastníci na něm získají přehled o přínosech, předpokladech a požadavcích navazujících kurzů. Ten jim pomůže ke kvalifikovanému rozhodnutí, zda se pustit do tvorby panelů ve vlastní režii a kdo je vhodný pro realizaci rozvoje.

Osnova

  • Potřebné znalosti a dovednosti
  • Nástroje pro tvorbu panelů
  • Obsah konfigurace standardního panelu Vývoj v roce po měsících ve zkratce
  • Obsah a přínosy dalších kurzů tvorby panelů

Ostatní informace

Kurz trvá čtyři výukové hodiny.

Kurz vedou špičkoví specialisté INEKON SYSTEMS.

Kurz probíhá ve školící místnosti INEKON SYSTEMS, Praha 7 – Holešovice.

Účastník kurzu může mít vlastní notebook, který musí být z hlediska přístupových práv ošetřen tak, aby na něm bylo možné získat IP adresu z DHCP serveru. Je rovněž možné si notebook zapůjčit za cenu 1500 Kč.

Kurz probíhá ve skupinách o maximálně deseti účastnících.

Přihlášení je možné nejpozději 5 pracovních dní před začátkem kurzu.

Cena kurzu: 2.500,- Kč + DPH