Kurz D01 - Úvod do tvorby datového modelu

Kurz je určen těm uživatelům systému BNS, kteří zvažují rozvoj BNS vlastními silami v části tvorby a úpravy datového modelu.

Cíle kurzu

 • Seznámit účastníky s možnostmi a výstupy, které znalost datového modelování umožňuje.
 • Seznámit je s používanými technologiemi.
 • Poskytnout přehled o potřebných znalostech a dovednostech nezbytných pro tvorbu relačních datových modelů a multidimenzionálních datových modelů.
 • Seznámit účastníky s navazujícími školeními na tvorbu a návrh datových modelů.
 • Poskytnout informace pro rozhodnutí, zda využít vlastní síly při rozvoji BNS.

Obsah kurzu

Tento kurz je vstupní branou do vlastního rozvoje BNS. Účastníci na něm získají přehled o přínosech a o požadavcích navazujících kurzů pro datové modelování, a to jak pro relační, tak multidimenzionální modelování. Získaný přehled jim pomůže ke kvalifikovanému rozhodnutí, zda se pustit do rozvoje BNS vlastními silami a kdo je vhodný pro realizaci rozvoje.

Osnova

 • Používané technologie a potřebné znalosti a dovednosti.
 • Obsah relačního modelování.
 • Požadavky na data pro modelování.
 • Obsah multidimenzionálního modelování.
 • Výstupy z datového modelování.
 • Obsah dalších kurzů datového modelování.

Ostatní informace

Kurz trvá čtyři výukové hodiny.

Kurz vedou špičkoví specialisté INEKON SYSTEMS.

Kurz probíhá ve školicí místnosti INEKON SYSTEMS, Praha 7-Holešovice.

Účastník kurzu může při školení využívat vlastní notebook, který musí být z hlediska přístupových práv ošetřen tak, aby na něm bylo možné získat IP adresu z DHCP serveru. Je rovněž možné si notebook zapůjčit za cenu 1500 Kč.

Kurz probíhá ve skupinách o maximálně šesti účastnících.

Přihlášení je možné nejpozději 5 pracovních dní před začátkem kurzu.

Cena kurzu: 2500 Kč + DPH.