Kurz A02 – Tvorba datového skladu BNSI

Cíle kurzu

 • Seznámit účastníky s logikou datového skladu BNSI a principy jeho aktualizace.
 • Naučit je principy, techniky a postupy práce v prostředí SQL Server Management Studio (klientský nástroj používaný při tvorbě/správě datového skladu BNSI).
 • Poskytnout potřebné znalosti o způsobu napojení BNSI na zdrojové ERP (či jiné) systémy a zdrojové XLS/TXT soubory.
 • Příprava uživatelů na tvorbu/rozšiřování datového skladu BNSI o nové moduly či rozšíření jejich datového „záběru“.

Obsah kurzu

V této lekci se seznámíme s logikou datového skladu BNSI, s dostupnými obecnými procedurami a funkcemi tohoto datového skladu, s postupy přidávání nových/rozšiřování dosavadních číselníkových a datových tabulek BNSI a také s tvorbou/úpravou procedur pro plnění jednotlivých číselníkových a datových tabulek ze zdrojových ERP (či jiných) databází či zdrojových XLS/TXT souborů.

K tomu, aby se účastníci kurzu mohli efektivně účastnit tvorby datového skladu BNSI, je nezbytnou nutností alespoň základní znalost relačních databázových systémů (výhodou je MS SQL Server) a standardního dotazovacího jazyka SQL.

Osnova

TEORETICKÁ ČÁST

 • Architektura datového skladu BNSI (databáze BNSI a BNSO).
 • Varianty napojení MS SQL Serveru na zdrojová data v procedurách pro aktualizace BNSI.
 • Číselníkové tabulky a varianty aktualizačních procedur.
 • Datové tabulky a varianty aktualizačních procedur.
 • Přehled o dostupných CLR funkcích a jejich využití v procedurách pro aktualizace BNSI (práce se soubory, odesílání e-mailů, práce s analytickou databází SQL Serveru – dimenze a kostky OLAP).
 • Tvorba zdrojových view pro databázi BNSO (resp. pro dimenze a kostky OLAP databáze BNS).

PRAKTICKÁ ČÁST

 • Vytvoření číselníkové tabulky BNSI.
 • Vytvoření číselníkové tabulky BNSI s vazbou na nadřazenou číselníkovou tabulku BNSI.
 • Vytvoření a datové tabulky v BNSI s vazbou na číselníkovou tabulku BNSI.
 • Vytvoření aktualizační procedury pro aktualizaci číselníkové tabulky (s napojením na zdrojový TXT soubor).
 • Vytvoření aktualizační procedury pro aktualizaci číselníkové tabulky s vazbou na nadřazenou číselníkovou tabulku BNSI (s napojením na zdrojový XLS soubor).
 • Vytvoření aktualizační procedury pro aktualizaci datové tabulky (s napojením na zdrojovou databázi).

Ostatní informace

Kurz trvá osm výukových hodin s přestávkou na oběd.

Školení vede Senior konzultant INEKON SYSTEMS.

Účastník kurzu může při školení využívat vlastní notebook, který musí být z hlediska přístupových práv ošetřen tak, aby na něm bylo možné získat IP adresu z DHCP serveru. Je rovněž možné si notebook zapůjčit za cenu 1500 Kč.

Kurz probíhá ve školicí místnosti INEKON SYSTEMS, Praha 7-Holešovice.

Kurz probíhá ve skupinách o maximálně šesti účastnících.

Přihlášení je možné nejpozději 5 pracovních dní před začátkem kurzu.

Cena kurzu: 4500 Kč + DPH.