Akademie

Inekon Systems připravil pro své zákazníky, kteří využívají platformu Business Navigation, ucelený systém školení, který rozšíří jejich schopnosti pracovat s tímto nástrojem řízení výkonnosti společnosti.

Cílem akademie je sdílet s našimi zákazníky zobecněné know-how ze stovky zrealizovaných projektů zaměřených na podnikové řízení. Informace, které jsme dosud předávali jednotlivým zákazníkům samostatně, rozšiřujeme o ucelený vzdělávací program.

Kurzy jsou členěné a zaměřené na podnikové specialisty podle toho, jak a do jaké hloubky systém BNS využívají. Jejich jednotlivé úrovně jsou tedy zaměřeny na uživatele, administrátory, vývojáře a samostatná školení jsou připravena i pro management a controlling našich zákazníků.

Jednotlivé kurzy jsou vedeny senior specialisty Inekon Systems a probíhají v malých skupinkách tak, aby byly maximálně efektivní. Po absolvování obdrží každý účastník certifikát.

Akademie Business Navigation je s výjimkou kurzu M01 určena výhradně pro naše zákazníky, kteří si již BNS pořídili a mají zájem svůj systém dále rozvíjet.

Přehled kurzů: